Thomas-analyysi
ja 360-arvio

Johtamisen, tiimien ja itsetuntemuksen kehittämiseen

Kun haluat ymmärtää paremmin sekä itseäsi että tiimisi jäseniä, ota avuksi Thomas-työkalut. Thomas-analyysi on tekee näkyväksi ihmisten erilaiset vahvuudet työtilanteissa. Muokattava 360-arvio räätälöidään yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Toimii hyvänä pohjana esim. kehityskeskusteluille.

Thomas-arviointityökalut auttavat

 • syventämään itsetuntemusta
 • ymmärtämään erilaisia toimintatyylejä
 • näkemään ihmisten erilaisia vahvuuksia
 • ymmärtämään käyttäytymistä painetilanteissa
 • tunnistamaan tiimin erilaisia vahvuuksia
 • avaamaan erilaisia kommunikointityylejä.

Itsetuntemus auttaa ymmärtämään, mitä itsessä tapahtuu. Kun ymmärtää, voi ennakoida ja säädellä omaa tekemistään. Ja kun tiimissä ymmärretään erilaisten toimintatyylien logiikkaa, vältetään turhia väärinymmärryksiä.

Valitse oppimisen ja uudistumisen tueksi Thomas-työkalut, jotka vahvistavat sekä itsetuntemusta, itsensä johtamista ja yhteistyötä. SparriKumppani on Thomas Internationalin arviointityökalujen sertifioitu käyttäjä

Arviointityökalut, Thomas analyysi, toimintatyyli, 360-arvio

Thomas-analyysi

Thomas HPA -analyysi (eli Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi) on nopea ja kätevä työkalu tehdä näkyväksi oma toimintatyyli ja sen vahvuudet. Tulos ei koskaan ole yllätys. Päinvastoin, profiilista on helppo tunnistaa itsensä. On vaikuttavaa saada omalle käyttäytymiselle kehikko, joka auttaa ymmärtämään ja sanoittamaan esim.

 • mikä minua motivoi
 • miten työtilanteissa teen valintoja
 • miksi jokin tuntuu vaikealta
 • mikä on minun tapani kommunikoida
 • mitä käyttäytymiselleni tapahtuu painetilanteissa.

Thomas-analyysi – nopea tehdä, vaikuttava tulos

Kun valitset Thomas-analyysin, saat aina henkilökohtaisen palautekeskustelun tuloksestasi ja sen jälkeen kirjallisen raportin profiilikuvineen. Palautekeskustelu rakentuu vahvuuksiesi ympärille. Saat peilausta, joka auttaa sekä kirkastamaan vahvuuksiasi että hyödyntämään niitä arjen työssä. Tutustuttuasi omaan tulosraporttiin rauhassa, voit vielä palata sinua askarruttaviin kysymyksiin.

 • Saat linkin itsearvion tekoon sähköpostiisi; täyttöaika alle 10 min.
 • Palautekeskustelu tuloksesta Anna-Marin kanssa 40 min puhelimitse tai Teams/Zoom.
 • Kirjallisen raportin tuloksestasi saat keskustelun jälkeen.

Thomas-analyysin hinta

 • 300€ +alv / analyysi
 • sisältää edelliset eli  sähköisen arvion, henkilökohtaisen palautekeskustelun ja kirjallisen tulosraportin
 • tilaamaan pääset tästä.

Jatkosparraus – painopisteenä esim. esihenkilönä kehittyminen

 • Thomas-analyysin jälkeen saat 2 jatkosparria (á 45min) hintaan 240€ +alv. Yhteishintaa 540€ +alv saat siis 3 sparria Thomas-tuloksen lisäksi.
 • Vahvistaa itsensä johtamista ja johtajana kehittymistä
 • Tukee vahvuuksien soveltamista johtamisarkeen.
 • Antaa rohkeutta ja tukea tarttua kehittämiskohteisiin.
 • Toteutus puhelin- tai verkkosparrina (esim. Teams tai Zoom kameroiden kera).

Thomas-tulos

 • on esihenkilölle johtajana kehittymisen kartta,
 • asiantuntijalle itsensä johtamisen työkalu ja
 • tiimille keskinäisen yhteistyön vahvistaja.

Tiimin Thomas-analyysit ja sparraus

Kun Thomas-analyysi tehdään tiimille, jokainen saa oman tulosprofiilinsa ja henkilökohtaisen palautekeskustelun, mutta tuloksia  kannattaa käsitellä myös yhdessä. Valmentajan johdolla nostetaan esiin jokaisen jäsenen vahvuudet ja myös se, mitä erityisesti kaipaa muilta tiimin jäseniltä. 

 • Tulokset käsitellään yhdessä, kun kaikki tiimin jäsenet ovat saaneet oman henkilökohtaisen tuloksensa
 • Nostetaan esiin tiimin erilaiset vahvuudet
 • Auttaa ymmärtämään erilaisia tulokulmia ja kommunikointitapoja
 • Vahvistaa tiimin tavoitteellista yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta

Lue lisää, miten erilaisten toimintatyylien ymmärrys vahvistaa työyhteisön yhteistyötä: Vinkkejä yhteistyön vahvistamiseen

360-arviointi

On työkalu johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Palvelee erinomaisesti myös asiantuntijatehtävissä kehittymistä. Kysely on aina muokattavissa sopivaksi organisaation tarpeisiin, joskin on mahdollista käyttää myös johtamisen peruskyselyä esim. yksittäisissä 360-arviotarpeissa. Yksi Thomas 360-kysely kattaa tarvittaessa jopa 25 arvioijan vastaukset.

360-arviointi:

 • Havainnollistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • Lisää itsetuntemusta ja vahvistaa itsensä johtamista
 • Tekee näkyväksi, miten muut kokevat johtamisen ja toiminnan