Thomas-analyysi
ja 360-arvio

Johtamisen, tiimien ja itsetuntemuksen kehittämiseen

Kun haluat ymmärtää paremmin sekä itseäsi että tiimiäsi, ota avuksi Thomas-työkalut. Thomas-analyysi tekee näkyväksi työkäyttäytymisen vahvuudet. 360-arviointi on laaja peilaus johtamisen kehittämiseen.

Thomas-analyysi

Anna-Mari hymyilee kuulokkeet korvilla

Thomas-analyysi (eli Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi) on nopea ja kätevä työkalu tehdä näkyväksi oma toimintatyyli ja sen vahvuudet. Tulos ei koskaan ole yllätys. Päinvastoin, profiilista on helppo tunnistaa itsensä. On vaikuttavaa saada omalle käyttäytymiselle kehikko, joka auttaa ymmärtämään ja sanoittamaan esim.

 • Mikä minua motivoi?
 • Miten teen valintoja työtilanteissa? Huomaanko tekeväni?
 • Miksi jokin tuntuu vaikealta?
 • Mikä on minun tapani kommunikoida?
 • Mitä käyttäytymiselleni tapahtuu painetilanteissa?

Thomas-analyysi auttaa

 • syventämään itsetuntemusta
 • ymmärtämään erilaisia toimintatyylejä
 • näkemään ihmisten erilaisia vahvuuksia
 • ymmärtämään käyttäytymistä painetilanteissa
 • tunnistamaan tiimin erilaisia vahvuuksia
 • avaamaan erilaisia kommunikointityylejä.

Thomas-analyysi on toimintatyylianalyysi, joka auttaa ymmärtämään omaa – ja siinä samalla muiden – käyttäytymistä. Kun  itsetuntemus vahvistuu, ymmärtää paremmin, mitä itsessä tapahtuu. Ja kun ymmärtää, voi ennakoida ja säädellä omaa tekemistään.

Thomas-analyysi on myös tiimityöskentelyn kehittämisen työkalu. Auttaa näkemään tiimin jäsenten erilaisia vahvuuksia ja ottamaan niitä käyttöön. Ja kun tiimissä ymmärretään erilaisten toimintatyylien logiikkaa, vältetään turhia väärinymmärryksiä.

SparriKumppanin Anna-Mari on Thomas Internationalin arviointityökalujen sertifioitu käyttäjä

Thomas-analyysi – nopea tehdä, vaikuttava tulos

Kun valitset Thomas-analyysin, saat aina henkilökohtaisen palautekeskustelun tuloksestasi. Ja keskustelun jälkeen  saat kirjallisen raportin ja  profiilikuvat omasta toimintatyylistäsi. Thomas-analyysi rakentuu vahvuuksiesi ympärille. Palautekeskustelussa saat peilausta, joka auttaa sekä kirkastamaan vahvuuksiasi että hyödyntämään niitä arjen työssä. Tutustuttuasi omaan tulosraporttiin rauhassa, voit vielä palata sinua askarruttaviin kysymyksiin.

 • Saat linkin itsearvion tekoon sähköpostiisi; täyttöaika alle 10 min.
 • Palautekeskustelu tuloksesta Anna-Marin kanssa 30-40 min puhelimitse tai Teams/Zoom.
 • Kirjallisen raportin tuloksestasi saat keskustelun jälkeen.

Thomas-analyysin hinta

 • 300€ +alv / analyysi
 • sisältää edelliset eli  sähköisen arvion, henkilökohtaisen palautekeskustelun ja kirjallisen tulosraportin
 • tilaamaan pääset tästä.

Jatkosparraus – painopisteenä esim. esihenkilönä kehittyminen

 • Thomas-analyysin jälkeen saat 2 jatkosparria (á 45min) hintaan 240€ +alv. Yhteishinta 540€ +alv saat siis 3 sparria Thomas-tuloksen lisäksi.
 • Vahvistaa itsensä johtamista ja johtajana kehittymistä
 • Tukee vahvuuksien soveltamista johtamisarkeen.
 • Antaa rohkeutta ja tukea tarttua kehittämiskohteisiin.
 • Toteutus puhelin- tai verkkosparrina (esim. Teams tai Zoom kameroiden kera).

Thomas-tulos

 • on esihenkilölle johtajana kehittymisen kartta,
 • asiantuntijalle itsensä johtamisen työkalu ja
 • tiimille keskinäisen yhteistyön vahvistaja.

Tiimin Thomas-analyysit ja sparraus

Kun Thomas-analyysi tehdään tiimille, jokainen saa oman tulosprofiilinsa ja henkilökohtaisen palautekeskustelun, mutta tuloksia  kannattaa käsitellä myös yhdessä. Valmentajan johdolla nostetaan esiin jokaisen jäsenen vahvuudet ja myös se, mitä erityisesti kaipaa muilta tiimin jäseniltä.

 • Tulokset käsitellään yhdessä, kun kaikki tiimin jäsenet ovat saaneet oman henkilökohtaisen tuloksensa
 • Nostetaan esiin tiimin erilaiset vahvuudet
 • Auttaa ymmärtämään erilaisia tulokulmia ja kommunikointitapoja
 • Vahvistaa tiimin tavoitteellista yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta

Lue lisää, miten erilaisten toimintatyylien ymmärrys vahvistaa työyhteisön yhteistyötä: Vinkkejä yhteistyön vahvistamiseen

360-arviointi kirjoittaa nainen läpinäkyvälle seinälle tekstin

360-arviointi

 • Lisää itsetuntemusta ja vahvistaa itsensä johtamista
 • Havainnollistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • Tekee näkyväksi, miten muut kokevat johtamisen ja toiminnan

Valitse

 • valmis 360-arviointipohja, kun haluat yhden tai muutaman yksittäisen 360-arvioinnin. Sopii sekä esihenkilö- että asiantuntijatehtävissä toimiville.
 • räätälöity 360-arviointi, kun on tärkeä muokata kysymykset yhdessä ja arvioitavana on isompi johtajien / esihenkilöiden ryhmä. 

360-arvioinnin toteutus

Thomas 360-kysely kattaa tarvittaessa jopa 25 arvioijan vastaukset. Antaa tarvittaessa laajan näkökulman myös yhteistyökumppaneilta ja tärkeiltä sidosryhmiltä.

Varaa aika 360-arvion räätälöintiin tai tilaa suoraan yksittäisiä arviointeja