Valmennuksia esihenkilöille

Valitse teema ja tuunataan se yhdessä tarpeisiinne sopivaksi. Tarjolla on coachaavalla otteella toteutettuja valmennuksia, joissa valoon pääsevät vahvuudet ja voimavarat. Lupauksena oivalluksia johtajana kehittymiseen ja työkaluja sovellettavaksi.

Vai olisiko parasta sparrauspäivä, jossa ennalta sovittuna vain otsikko? Saatte ammatticoachin ohjaamaan keskustelua, jonka sisältö nousee teistä itsestänne. Jo kiinnostaa, hyppää suoraan esimerkkiin nro 9.

1. Valmentava johtaminen

  • Miten valjastaa käyttöön voimavaroja?
  • Ihmiset voimavarana ja arvostava vuorovaikutus
  • Johtamisotteen ja vuorovaikutuksen säätely
  • Kasvun tukeminen ja vastuunoton vahvistaminen
  • Oman johtamistyylin tasapainon löytäminen

2. Coachaava ote johtamisessa

 • Arvostavan haastamisen taito
 • Voimavaroja vahvistava vuorovaikutus
 • Coachaavat / oivalluttavat kysymykset työkaluna
 • Tietämisen paineesta vapautuminen
 • Valmentavaan johtamiseen pohjautuva coachaavaa kysymistä vahvistava valmennus

3. Sparraava työyhteisö

 • Palaute, peilaus ja pallottelu – uudistuvan työyhteisön salaisuus
 • Oppimiskulttuurin kylväminen
 • Arvostavan kyseenalaistamisen voima
 • Tietämisen paine – Kohtaamisen ilo
 • Erilaisten vahvuuksien synergia

4. Muutoksen johtaminen

  • tavoitteet ja suunta – Miten yhteinen ymmärrys rakennetaan
  • jalkauttamisesta ennakointiin ja sitoutumiseen
  • muutos työyhteisön sitoutumisen prosessina
  • muutoksen merkitys; onnistumisen avaimet ja sudenkuoppien ylitys

5. Haastavat kohtaamiset

 • luottamus ja turvallisuuden tunne
 • taito olla lähellä ja antaa tilaa
 • kohtaamisen taito etäisyyksistä riippumatta
 • “vaikeat ihmiset”?
 • tunnetaidot ja  keskusteluälykkyys
 • läsnäolo, kuuntelu ja empaattinen etäisyys 

6. Palautetaidot

 • Palaute johtamisen työkaluna ja työyhteisön vahvistajana
 • Johtaja kasvun ja kehittymisen vahvistajana
 • Luottamus ja plussapuskuri 
 • Vahvuuksien, taitojen ja osaamisen bongaus
 • Rakentava palaute ja pöydälle nostamisen taito 

7. Tunnetaidot

  • tunteet tekemisen moottorina
  • tunnetaidot tiimin johtamisen työkaluna
  • järki ja tunteet; kohtaa, käsittele, säätele
  • tunnejalanjälki ja työyhteisön inhimilliset kohtaamiset
  • reflektio ja vaikuttamisen keinot

8. Uuden esihenkilön kasvupolku

 • uuden identiteetin äärellä; uusi rooli, uudet tehtävät ja tekemisen raamit
 • lähijohtajana / esihenkilönä kasvu
 • tuloksia ihmisten kanssa ja kautta
 • vaikuttava vuorovaikutus ja johtamisvoima

9. Sparrauspäivä

 • Sparria ilman ennalta sovittua ohjelmaa
 • Lähtökohtana on tavoite esim.
  • Johtajuuden tukeminen
  • Voimavarojen vahvistaminen
 • Tarjolla on teemoja tartuttaviksi ja keskusteluun saa nousta se, mikä puhututtaa
 • Ei tietämisen tarvetta, vaan pohdintaa, reflektointia, sanoittamista
Valmennuksia esihenkilöille

Mikä johtamisen kysymys nyt on ajankohtainen?

Jokainen teema sopii toteutettavaksi itsenäisenä kokonaisuutena tai on yhdistettävissä coachaavaksi kokonaisuudeksi, jossa prosessi vahvistaa valmennuksen vaikuttavuutta. Anna-Marin coachaava ohjaus varmistaa, että valokeilassa ovat voimavarat, vahvuudet ja onnistumiset.

Yhteistyö SparriKumppanin kanssa  on yhdessä pysähtymistä ja oppimista. Varaa tästä aika keskusteluun, jos haluat miettiä yhdessä aiheen valintaa ja rajausta.

MIkäli haluatkin ensin pysähtyä oman johtamistyylisi äärelle, valitse työkaluksi Thomas-analyysi.