Johtamisen palvelut

Johtajana ja esihenkilönä kehittyminen

Räätälöidyt esihenkilövalmennukset

 • Valmentava johtaminen ja  coachaavat kysymykset johtamisen työkaluna
 • Ihmisten johtaminen
 • Rohkeus kohdata ja haastavat vuorovaikutustilanteet
 • Työhyvinvointia ja toimintakykyä tukeva esihenkilötyö
 • Muutosjohtaminen: aito ja kestävä muutos työyhteisössä
 • Sparraava organisaatiokulttuuri
 • Katso valmennuspäivien esimerkkejä tästä

Coaching – johtajan henkilökohtainen coaching

 • Pysähdys oman johtamisen äärelle  – ajattelukumppanuutta, peilausta ja reflektoinnin vahvistusta
 • Johtajuuden vahvistamisen prosessi 
 • Luottamuksellista  ventilointia ja ajattelumallien & kokemusten sanoitusta
 • Vahvuuksien ja voimavarojen käyttöön valjastusta
 • Tavoitteena on selkiyttää, löytää ja vahvistua. Sinä itse määrittelet, mitä se tarkemmin ottaen tarkoittaa.
 • Mikä tekee coachingista vaikuttavaa? Lue lisää coachingista tästä

Tiimicoaching – johtajien yhteinen vahvistumisen foorumi

 • Tuo coachingiin mukaan ryhmän vuorovaikutuksen ja voiman.
 • Yhteinen peilaus ja pallottelu avaa näkökulmia ja yhteistyön mahdollisuuksia
 • Lujittaa keskinäistä luottamusta ja arvostusta.
 • Coachin ohjaamaa vuorovaikutusta, jonka sisällön osallistujat valitsevat itse.
 • Lue lisää coachingista tästä

Thomas-analyysi ja 360-arvio

 • Arviointityökalut auttavat johtajana kehittymistä.
 • Ne tekevät näkyväksi nykytilanteen ja antavat konkreettisen pohjan jatkaa kehittymistä.
 • Thomas-analyysi on johtajuuden toimintatyylianalyysi, joka  rakentaa vahvuuksille ja auttaa johtamaan tiimin erilaisia ihmisiä.
 • 360-arvio ottaa tarkasteluun mukaan johtajalle tärkeä verkoston. Saat 360-näkymän omaan johtamiseen ja selkeän keskustelupohjan jatkaa johtajana kehittymistä.
 • Lue lisää johtamisen työkaluista tästä:  Thomas-analyysi ja 360-arvio

Varaa tästä aika tunnusteluun ja tarkennuksiin Anna-Marin kanssa

Johtajana kehittyminen

Hyvä johtaminen alkaa itsetuntemuksesta. Omien tavoitteiden, toimintatyylin ja vahvuuksien tuntemus antavat pohjan johtaa sekä itseä että muita.

Lähijohtaminen on taitoa olla iholla ja antaa tilaa. Se on taitoa kohdata, sanoittaa ja ottaa puheeksi sitä, mikä on tärkeää.

Hyvä lähijohtaminen on ihmisten vahvuuksille rakentuvaa mahdollistamista, joka kannattelee etäisyyksistä riippumatta. Hyvä keskusteluyhteys säilyy, vaikkei välttämättä nähdä kovin usein. Johtaminen luo turvallisuutta, jossa energia on helppo kohdistaa työntekoon.

Mikä johtamisen kysymys ajankohtainen

Mikä johtamisen kysymys nyt on ajankohtainen?

 • Mistä rohkeutta kohdata haastavatkin tilanteet?
 • Miten ottaa puheeksi vaikeitakin asioita?
 • Miten ventiloida ulos esihenkilötyön paineita?
 • Mistä tukea ja suunnitelmallisuutta johtajana / esihenkilönä kehittymiseen?
 • Miten vahvistaa valmentavaa johtajuutta?

SparriKumppanin tapa toimia

 • Räätälöityä yhdessä kehittämistä
 • Valmentavalla otteella toteutettua
 • Vahvistavaa ja johtajuutta tukevaa
 • Reflektointitaitoja syventävää
 • Auttaa tunnistamaan oman johtamistyylin ja johtamaan vahvuuksien kautta
 • Tukee vastuun johtamista
 • Avainsanoja: arvostus, rohkeus, luottamus, läsnäolo, mahdollistaminen

Sovitut teemat, räätälöity toteutus