Lähijohtaminen - Valmennuspäiviä esihenkilöille

Valitse teema ja viimeistellään se yhdessä tarpeisiin sopivaksi. Ideana on linkittää sisältö työyhteisön arkeen ja tarjota työkaluja sovellettavaksi. Huom. tarjolla myös sparrauspäivä, ilman valmista ohjelmaa, vaan mahdollisuus tarttua siihen, mikä puhuttaa. Jos kiinnostaa, hyppää suoraan esimerkkiin nro 9.

1. Valmentava johtaminen

  • Ihmiset voimavarana -johtaminen
  • Arvostus johtamisen perustana
  • Kasvun tuki ja valmentavan otteen säätely
  • Vastuunottoa vahvistava johtaminen
  • Johtaminen ja voimavarojen käyttöön valjastus  

2. Coachaava ote johtamisessa

 • Arvostavan haastamisen taito
 • Voimavaroja vahvistava vuorovaikutus
 • Coachaavat kysymykset työkaluna
 • Tietämisen paineesta oivallusten auttajaksi
 • Työkaluja sovellettavaksi

3. Sparraava työyhteisö

 • Palaute, peilaus ja pallottelu – uudistuvan työyhteisön salaisuus
 • Oppimiskulttuurin kylväminen
 • Arvostavan kyseenalaistamisen voima
 • Tietämisen paine – Kohtaamisen ilo
 • Erilaisten vahvuuksien synergia

4. Muutoksen johtaminen

  • tavoitteet ja suunta – Miten yhteinen ymmärrys rakennetaan
  • jalkauttamisesta ennakointiin ja sitoutumiseen
  • muutos työyhteisön sitoutumisen prosessina
  • muutoksen merkitys; onnistumisen avaimet ja sudenkuoppien ylitys

5. Haastavat kohtaamiset

 • luottamus ja turvallisuuden tunne
 • taito olla lähellä ja antaa tilaa
 • kohtaamisen taito etäisyyksistä riippumatta
 • “vaikeat ihmiset”?
 • tunnetaidot ja  keskusteluälykkyys
 • läsnäolo, kuuntelu ja empaattinen etäisyys 

6. Palautetaidot

 • Palaute johtamisen työkaluna ja työyhteisön vahvistajana
 • Johtaja kasvun ja kehittymisen vahvistajana
 • Luottamus ja plussapuskuri 
 • Vahvuuksien, taitojen ja osaamisen bongaus
 • Rakentava palaute ja pöydälle nostamisen taito 

7. Tunnetaidot

  • tunteet tekemisen moottorina
  • tunnetaidot tiimin johtamisen työkaluna
  • järki ja tunteet; kohtaa, käsittele, säätele
  • tunnejalanjälki ja työyhteisön inhimilliset kohtaamiset
  • reflektio ja vaikuttamisen keinot

8. Uuden esihenkilön kasvupolku

 • uuden identiteetin äärellä; uusi rooli, uudet tehtävät ja tekemisen raamit
 • lähijohtajana / esihenkilönä kasvu
 • tuloksia ihmisten kanssa ja kautta
 • vaikuttava vuorovaikutus ja johtamisvoima

9. Sparrauspäivä

 • Sparria ilman ennalta sovittua ohjelmaa
 • Lähtökohtana on tavoite esim.
  • Johtajuuden tukeminen
  • Voimavarojen vahvistaminen
 • Tarjolla on teemoja tartuttaviksi ja keskusteluun saa nousta se, mikä puhututtaa
 • Ei tietämisen tarvetta, vaan pohdintaa, reflektointia, sanoittamista
Valmennuspäiviä lähijohtajille

Mikä johtamisen kysymys nyt on ajankohtainen?

Jokainen teema sopii toteutettavaksi itsenäisenä kokonaisuutena tai teemat voi yhdistää coachaavaksi kokonaisuudeksi, jossa prosessi vahvistaa valmennuksen vaikuttavuutta. Anna-Marin coachaava ohjaus varmistaa, että voimavarat, vahvuudet ja onnistumiset nostetaan esiin.

Yhteistyö SparriKumppanin kanssa  on yhdessä pysähtymistä ja oppimista. Varaa tästä aika keskusteluun, jos haluat miettiä yhdessä aiheen valintaa ja rajausta.