Esimiesvalmennukset-esimerkkejä

1. Valmentava johtaminen ja esimiestyö

 • kun tulokset tehdään ihmisten kanssa ja kautta
 • arvostukseen pohjautuva johtaminen; esimies kasvun ja vastuunoton tukena
 • ilmaa siipien alle antavana johtajana vahvistuminen

2. Coachaava ote johtamisessa ja vuorovaikutuksessa

 • valmentavan johtamisen pohjalta konkreettisia työkaluja esimiestyön arkeen; sisältää paljon harjoituksia oman toimintatavan tunnistamisen ja kehittämisen tueksi

3. Muutoksen johtaminen:

esimies muutoksen ohjaajana

 • muutos ja organisaatiokulttuuri; ennakointia vai jalkauttamista
 • muutos työyhteisön sitoutumisen prosessina
 • muutoksen herättämät tunteet ja niiden merkitys onnistumiselle

4.Fiiliksen johtaminen

 • tunteet ja tulos - onko sama, millä fiiliksellä töitä tehdään?
 • tunnetaidot johtamisen ja esimiestyön työkaluna
 • ihmisten kohtaamisen haastavat tilanteet
 • järki ja tunteet - päästä järki sisään kohtaamalla tunne ensin
 • vaikuttamisen keinot

5. Palaute vahvistamisen välineenä

 • palauteajattelun kehittämisen päivä
 • vahvistavan palautteen merkitys ja onnistuminen
 • kehittämislogiikka: ota ensin vastaan, jotta saat luottoa myös antaa
 • kasvun ja kehittymisen mindset

6. Etäjohtamisen tuki - webinaarit ja etäsparraus

 • luottamus ja turvallisuuden tunne
 • vaikuttava vuorovaikutus
 • onnistumisten ja jaksamisen vahvistaminen
 • läsnäolo ja saatavilla olo

7. Kehitys- / sparrauskeskustelut johtamisen työkaluna

 • vahvistava keskustelu - miten syntyy ja mitä synnyttää
 • aidot kohtaamisetja vaikuttava vuorovaikutus
 • vahvuuksille rakentaminen
 • sparraava ote ja vahvat kysymykset esimiehen työkaluna

8. Uuden esimiehen työkalupakki

 • esimiestyön tukipaketti; rooli, tehtävät, haasteet ja vaikutusmahdollisuudet
 • oman johtamistyylin ja vahvuukisen tunnistaminen
 • esimiesidentiteettiä vahvistava valmennus

9. Leirinuotio

 • kokemuksesta oppimisen valmennus
 • ”Projekti ei ole päättynyt ennen kuin sen tulokset on yhdessä käyty läpi”
 • tekee näkyväksi projektin / muutoksen hedelmät ja auttaa soveltamaan seen
 • Valmentaja fasilitoijana, vahvuuksien ja onnistumisten bongaajana ja reflektoinnin tukena

Haluatko lisätietoa

Ota yhteyttä! Tarkennetaan yhdessä valmennuksen sisältö ja toteutus