Johtamisen palvelut

Johtajana kehittyminen

Hyvä johtaminen alkaa itsetuntemuksesta. Omien tavoitteiden, toimintatyylin ja vahvuuksien tuntemus antavat pohjan johtaa sekä itseä että muita.

Lähijohtaminen on taitoa olla iholla ja antaa tilaa. Se on taitoa kohdata, sanoittaa ja ottaa puheeksi sitä, mikä on tärkeää. Hyvä lähijohtaminen on ihmisten vahvuuksille rakentuvaa mahdollistamista, joka kannattelee etäisyyksistä riippumatta. Hyvä keskusteluyhteys säilyy, vaikkei välttämättä nähdä kovin usein. Johtaminen luo turvallisuutta, jossa energia on helppo kohdistaa työntekoon.

Sparrikumppanin rääälöity koulutus esimiehille

Mikä johtamisen kysymys nyt on ajankohtainen?

 • Mistä rohkeutta kohdata haastavatkin tilanteet?
 • Miten ottaa puheeksi vaikeitakin asioita?
 • Miten ventiloida ulos esihenkilötyön paineita?
 • Mistä tukea ja suunnitelmallisuutta johtajana / esihenkilönä kehittymiseen?
 • Miten vahvistaa valmentavaa johtajuutta?

Johtamisen kehittäminen Ely-tuella Lue lisää

Johtamisen palvelut - valitse tästä:

Räätälöidyt esihenkilövalmennukset

 • SparriKumppanin kanssa saat eväät valmentavaan johtamiseen ja vahvistusta kohtaamisen taitoon.
 • Vahvistat työhyvinvointia ja toimintakykyä tukevaa esihenkilötyötä ja löydät rohkeutta kohdata työyhteisön haastavatkin tilanteet.
 • Koko organisaatio saa tukea kestävien ja aitojen muutosten johtamiseen ja sparraavaan kulttuuriin edistämiseen.
 • Katso valmennuspäivien esimerkit tästä

Coaching – johtajan henkilökohtainen coaching

 • Coaching on pysähtymistä oman ajattelun ja tekemisen äärelle.
 • Se on luottamuksellista ja turvallista ajatusten ja kokemusten sanoitusta ja voimavarojen tunnustelua.
 • Tavoitteena on selkiyttää, löytää ja vahvistua. Sinä itse määrittelet, mitä se tarkemmin ottaen tarkoittaa.
 • Mikä tekee coachingista vaikuttavaa? Lue lisää coachingista tästä

Tiimicoaching – johtajien yhteinen coachingprosessi

 • Tiimicoaching tuo coachingiin mukaan ryhmän vuorovaikutuksen ja voiman.
 • Keskusteluun nostetaan se, mikä tiimille on tärkeää.
 • Yhteinen peilaus ja pallottelu avaa näkökulmia ja yhteistyön mahdollisuuksia ja lujittaa keskinäistä luottamusta ja arvostusta.
 • Lue lisää coachingista tästä

Thomas-analyysi ja 360-arvio

 • Arviointityökalut auttavat johtajana kehittymistä.
 • Ne tekevät näkyväksi nykytilanteen ja antavat konkreettisen pohjan jatkaa kehittymistä.
 • Thomas-analyysi on johtajuuden toimintatyylianalyysi, joka  rakentaa vahvuuksille ja auttaa johtamaan tiimin erilaisia ihmisiä.
 • 360-arvio ottaa tarkasteluun mukaan johtajalle tärkeä verkoston. Saat 360-näkymän omaan johtamiseen ja selkeän keskustelupohjan jatkaa johtajana kehittymistä.
 • Lue lisää johtamisen työkaluista tästä:  Thomas-analyysi ja 360-arvio

Varaa tästä aika, jos haluat vielä yhdessä kirkastaa tarvetta

SparriKumppanin tapa toimia

 • Räätälöityä yhdessä kehittämistä
 • Valmentavalla otteella toteutettua
 • Vahvistavaa ja johtajuutta tukevaa
 • Reflektointitaitoja syventävää
 • Auttaa tunnistamaan oman johtamistyylin ja johtamaan vahvuuksien kautta
 • Tukee vastuun johtamista
 • Avainsanoja: arvostus, rohkeus, luottamus, läsnäolo, mahdollistaminen

Sovitut teemat, räätälöity toteutus