Esimiesvalmennukset

1. Valmentava johtaminen ja esimiestyö

 • kun tulokset tehdään ihmisten kanssa ja kautta
 • arvostukseen pohjautuva johtaminen ja esimiestyö, esimies kasvun tukena
 • johtajuuden tila ja kieli; reflektointiosaamisen vahvistaminen

2. Coachaava ote johtamisessa ja vuorovaikutuksessa

 • valmentavan johtamisen pohjalta konkreettisia työkaluja esimiestyön arkeen; sisältää paljon harjoituksia oman toimintatavan tunnistamisen ja kehittämisen tueksi

3. Muutoksen johtaminen:

muutos osallistumisen prosessina

 • muutos ja organisaatiokulttuuri; ennakointia vai jalkauttamista
 • muutos työyhteisön sitoutumisen prosessina
 • muutoksen herättämät tunteet ja niiden merkitys onnistumiselle

4. Tunneilmaston johtaminen

 • tunnetaidot johtamisen ja esimiestyön työkaluna
 • tunteiden vaikutus toimintaan ja tulokseen

5. Haastavien tilanteiden johtaminen

 • mikä tekee tilanteesta haastavan; tunnistaminen, avaaminen ja ratkaisut
 • tunteet ja uskomukset
 • puheeksi ottaminen ja vaikuttamisen keinot

6. Palautekulttuurin kehittäminen

 • palauteajattelun kehittämisen päivä; palautteen merkitys ja yhteys tuloksiin
 • vahvistavan palautteen edellytykset; palautetta voi antaa rakentavasti vasta, kun sitä osaa myös itse ottaa vastaan
 • kasvun ja kehittymisen mindset

7. Käytännön esimiestyö ja esimieheksi kasvu (uusille esimiehille)

 • esimiestyö, rooli, tehtävät, painopisteet - esimiesidentiteetin vahvistaminen
 • palveleva johtaminen ja toimiva työyhteisö - oma toimintatyylin ja vahvuuksien tunnistaminen
 • vahvista päivän tehoa HPA-analyysissä (lisätietoa tästä)

8. Kehityskeskustelut johtamisen työkaluna

 • kehityskeskustelu tavoitteellisena vuorovaikutustilanteena, keskustelujen merkitys
 • tavoitteiden ja tarpeiden yhteensovittaminen
 • keskusteluyhteyden vahvistaminen; vahvuuksien tunnistaminen
 • avoimet vahvat kysymykset esimiehen työkaluna

9. Vastaanottokulttuurin kehittäminen / Perehdytys

 • Uusien työntekijöiden ankkurointi osaksi yrityskulttuuria
 • Arvot, pelisäännöt ja tapa toimia
 • Työn merkityksen ja turvallisuuden kokemuksen vahvistaminen
 • Ohjaus arvojen sisäistämiseen ja hyvien rutiinien omaksumiseen

10. Työhyvinvoinnin johtaminen

 • esimiehen roolit, tehtävät ja vaikutusmahdollisuudet
 • näkökulmat, mallit & vaikuttavat tekijät
 • työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys

11. Loppukatselmus / Leirinuotio

 • Kokoontuminen päättyvän prosessin tulosten ääreen
 • Periaate: ”Projekti ei ole päättynyt ennen kuin sen tulokset on yhdessä käyty läpi”
 • Voi liittyä esim. esimiehenä kehittymiseen, kulttuurin muutokseen tai jonkin konkreettisemman muutoksen toteutukseen
 • Valmentaja fasilitoijana sekä tulosten, onnistumisten ja oppien kiteyttämisen apuna ja reflektoinnin tukena
 • Vahvuuksien näkyväksi tekemistä ja seuraavien kehittämisen steppien hahmotusta

Haluatko lisätietoa

Lähetä sähköpostisi, niin lähetämme sinulle lisää infoa haluamastasi koulutuksesta