Esimiesvalmennukset

SparriKumppani on johtajuuden ja esimiestyön kehittämisen kumppani

Hyvä johtaminen alkaa itsetuntemuksesta. Omien tavoitteiden, toimintatyylin ja vahvuuksien tuntemus antavat pohjan johtaa sekä itseä että muita.

SparriKumppanin esimiesvalmennuksista saat eväät valmentavaan ja palvelevaan johtamiseen. Kun kaipaat vahvistusta työyhteisön haastavien tilanteiden johtamiseen, työhyvinvointia tukevaan esimiestyöhön, kestävien ja aitojen muutosten johtamiseen tai tavoitteiden saavuttamista tukevien tunteiden vahvistamiseen, ota yhteyttä.

Toteutus ryhmälle tai henkilökohtaisena esimiehenä kehittymisen sparrauksena. Toteutuksen ja sisältöjen tarkennus aina yhdessä.

Esimiesvalmennukset

  • Räätälöidyt ja valmentavalla otteella toteutetut esimiesten sparraukset
  • Tukevat johtajuutta, vahvistavat toiminnan reflektointia ja auttavat tunnistamaan oman toimintatyylin
  • Tukevat vastuun kantamista ja antamista
  • Toteutuksen keskeisinä taustateemoina: arvostus, rohkeus, luottamus, läsnäolo
Sparrikumppanin rääälöity koulutus esimiehille
Sovitut teemat, räätälöity toteutus
  • yksittäisinä valmennuspäivinä tai pidempänä valmennusprosessina
  • koutsaavalla otteella eli osallistujien omaan ajatteluun luottaen, ajatuksia herättäen ja toimintaan ohjaten
  • Uusille esimiehille esim. Asiantuntijasta esimieheksi -valmennus
  • Kokeneille esimiehille valmentavan otteen vahvistamista ja reflektoinnin tukea

Lue lisää valmennusteemoista