AIkaa pysähtyä, hengähtää, ajatella - Luottamuksellinen ventilointi

Aikaa pysähtyä, hengähtää, ajatella

Jokainen meistä ansaitsee itselleen luotettavia kumppaneita, joiden kanssa uskaltaa laskea suojauksen ja pysähtyä ottamaan happea. Tarvitsemme aikaa pysähtyä, hengähtää ja ajatella. Tarvitsemme kumppaneita, jotka auttavat jäsentämään ajatuksia, kirkastamaan näkymää ja pääsemään eteenpäin.

Luottamuksellinen vuorovaikutus

On puhdistavaa käsitellä kertynyttä kuormaa ja jättää taakseen se, mitä ei halua kantaa mukanaan. Ja on vahvistavaa keskittyä siihen, mikä antaa voimia ja vie eteenpäin. Vuorovaikutus on voima, joka kannattelee ja vahvistaa. Auttaa näkemään itseä uusin silmin ja ottamaan käyttöön niitä voimavaroja, joita ei aina muista itsessään olevan.

Tämä teksti syntyi asiakkaideni ansiosta – sen pohjalta, mitä luottamuksellinen vuorovaikutus on heille tehnyt.  Sai minut tutkimaan läsnäoloa, kuuntelua ja kohtaamisen voimaa. Näkökulmana on työni ammatticoachina ja yllykkeenä kirjoitukselle tuore asiakaspalaute, jossa asiakkaani totesi vuoden yhteistyön jälkeen, että yhteiset kahdenkeskiset keskustelumme olivat kuukauden kohokohta.

”Oli henkisesti rentouttavaa pysähtyä ja ottaa välillä happea. Oli luottavainen ja rento olo. Auttoi työstämään omia ajatuksia ja pääsemään eteenpäin”

Kannatteleva ja vahvistava vuorovaikutus

Aika ajoin on tärkeä pysähtyä niiden asioiden äärelle, joiden käsittely kirkastaa näkymää ja auttaa eteenpäin. Luottamuksellinen ventilointi on kuorman käsittelyä ja tekee tilaa sille, mitä haluaa elämäänsä enemmän. Kun ajatuksia, kokemuksia ja tunteita saa puettua sanoiksi, ne saa ulos päästä yhteiseen tarkasteluun. Ilman luottamusta ei kuitenkaan ole halua nostaa keskusteluun sitä, mikä tuntuu liian henkilökohtaiselta … ehkä aralta, nololta, oudolta tai hämmentävältäkin. Siksi tärkeää onkin saada ensin tunnustella, miltä vuorovaikutus tuntuu – ja sitten saada edetä omaan tahtiinsa; jakaa niitä asioita, joiden jakaminen tuntuu hyvältä ja turvalliselta.

Yhteinen reflektoiva keskustelu, jossa tunnistetaan voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisuuksia ilman, että coach arvottaa niitä mitenkään, syventää luottamusta ja yhteyttä. Usein käy niin, että vähitellen onkin valmis jakamaan enemmän. Kun kukaan ei pakota eikä yllytä, valinnan mahdollisuus ja itsemääräämisen oikeus auttavat usein ylittämään kynnyksen itse. Ymmärrys siitä, ettei mistään puhuta ellen itse ole siihen valmis, on kannatteleva.

Pohjana keskusteluissa on aina ajatus, ettei ihminen ole valmis eikä täydellinen, vaan jokainen tilanne on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Tuo asenne avaa mahdollisuuksia turvalliseen tutkailuun ja itsetuntemuksen syventämiseen. Reflektoinnin avulla ideana on löytää kokemuksista se voima, mikä vie eteenpäin. Usein vastaukset ovat jo meissä itsessämme ja tarvitsemme vain tukea saadaksemme ne käyttöömme. Coach on luotettava kumppani, jonka kanssa omiin voimavaroihin pääsee keskittymään.

Peilaus, kuuntelu, läsnäolo

Joskus tarvitsemme neuvoja, joskus tärkeämpää on saada peilausta omille ajatuksille ja tekemiselle ilman neuvoja ja ohjeita. Koska omaa tekemistä ei koskaan voi nähdä ja kokea toisen silmin, tarvitsemme muita heijastamaan kokemuksiamme takaisin. Peilaus nostaa esiin sisäisen puheen, joka kertoo, mitä ajattelemme itsestämme. Omaa tapaa ei välttämättä itse tunnista ja kuitenkin sen ohjaa tapaamme tehdä tulkintoja maailmasta ja sitä, miten tulkintojen pohjalta reagoimme. Kun haluaa muuttaa tekemistä, kannattaakin aloittaa ajattelusta. Uusi tapa ajatella antaa uusia näkökulmia,  minkä ansiosta näemme sekä itsessämme ja ympäristössämme uusia mahdollisuuksia.

Itsetuntemus ja reflektointi

Itsetuntemus kehittyy, kun pysähtyy uteliaasti kuuntelemaan ja tutkimaan itseään. Kun tunnistaa omia toimintatapoja, ajatuskulkuja ja oletuksia, ymmärtää mitä itsessä tapahtuu ja mistä tekeminen kumpuaa. Ja kun ymmärtää, voi paremmin ennakoida ja säädellä omaa vuorovaikutustaan. Säätely lisää kokemusta vaikutusmahdollisuudesta ja tuo mukanaan hallinnan tunnetta. Itsensä johtaminen vahvistuu – ja sen myötä myös kokemus tasapainosta ja hyvinvoinnista.

Kenen kanssa sinä voit

  • vapauttaa painetta,
  • kirkastaa ajatuksiasi,
  • peilata kokemuksia ja tuntoja
  • uskaltaa sanoa ääneen ”En tiedä” ja sitten yhteä yhdessä turvallisesti tutkimaan
  • saada apua huoliin, mietteisiin – kuitenkin niin, että edetään vahvuudet, voimavarat ja mahdollisuudet edellä,
  • yhdessä tutkia, miten käytännössä kannattaa toimia?

Lue lisää ajatusten voimasta ja coachingista kehittämiskeinona ja  sparrauksesta.