SparriKumppani, arvot, asiakaslähtöisyys, kestävä, vastuullinen, aito

Arvot – Aitoa, asiakaslähtöistä ja kestävää

Posted on Posted in Blogi

Haasteellisina aikoina arvoja koetellaan. On tehtävä valintoja, joista mikään ei välttämättä tunnu hyvältä. On luovuttava jostakin ja samaan aikaan astuttava johonkin, minkä onnistumisesta ei ole varmuutta.

Ohjaavatko arvot toimintaa silloinkin, kun on vaikeaa? Ovatko aitoja vai päälle liimattuja korulauseita, joista luovutaan tiukan paikan tullen?

Aitoa, asiakaslähtöistä, kestävää

Aitoa, asiakaslähtöistä ja kestävää – siinä arvojen kolmikko, joka ohjaa SparriKumppanin kaikkea toimintaa.

SparriKumppani on yhden naisen – coachaavan valmentajan – yritys, jonka arvot syntyivät mietinnästä:

  • mikä minulle valmentajana on tärkeää
  • mitkä arvot kuvaavat tapaani toimia.

Vahva usko omaan tekemiseen synnyttää vakuuttavuutta ja aitoutta, joka kannattelee. Tekemisen ilon takuukaava se ainakin on.

Arvot karttana ja kompassina

Omaksi koetut ja tekemisestä kumpuavat arvot kannattelevat toimintaa. Ne valavat uskoa toimintaan silloinkin, kun on vaikeaa. Auttavat näkemään mahdollisuuksia ja arvioimaan vaihtehtoja. Auttavat näkemään, mitkä vaihtoehdoista vievät oikeaan suuntaan.

Yrittäjällä tekemisen vastuu ja vapaus ovat konkreettisesti läsnä. Ei ole toisten valmiiksi kirjaamia arvoja, jotka pitäisi ensin avata ja ymmärtää, jotta niihin voisi sitoutua. Ei ole muita, jotka määrittelisivät linjaukset toiminnalle. On valta valita tekemisensä. On myös vastuu tehdä valintoja, joiden varaan  koko yritystoiminta nojaa.

Merkityksellistä tekemistä

Aitoa, asiakaslähtöistä, kestävää – on kolmikko, joka muodostaa SparriKumppanin arvojen eheän kokonaisuuden. Voiko toiminta olla asiakaslähtöistä, jos se ei ole kestävää? Voiko valmentaja olla asiakaslähtöinen, jos ei ole aidosti mukana asiakastilanteissa? No, ehkä voi, mutta raskaaksi sellainen saattaa koitua. Ainakin heittäytyminen vie enemmän voimia kuin antaa niitä takaisin.

Jokainen meistä ansaitsee kokemuksen, että tekee merkityksellistä työtä. Kun työstä ja sen merkityksestä voi puhua yhdessä esimiehen ja kollegoiden kanssa, tekemisen iso kuva ja päämäärä kirkastuu. On vahvistavaa löytää yhdessä vastauksia kysymyksiin:

  • Mitä teemme?
  • Mitä tavoittelemme?
  • Mitä työstä tekee merkityksellistä?

Mikä vie eteenpäin?

Työtä tehdään aina muille ihmisille – joko suoraan tai mutkan kautta. Tärkeää on tehdä asiakkaan kanssa sitä, mikä vie eteenpäin – ei pelkästään nyt, vaan pitkällä tähtäimellä. SparriKumppanin toiminnassa asiakaslähtöisyys ja kestävyys on sitä, että ryhdyn mieluummin yhdessä onkimaan kuin yritän antaa yksittäistä kalaa.

Kun valmentaja tekee työtään, kyse on muiden vahvistamisesta. Siitä, että yhteistyön ansiosta asiakas saa avukseen jotakin, mikä muuten puuttuisi. Ulkoapäin ei yritykseen voi koskaan tuoda mitään valmista. Valmiiksi annettu ei pääse itse kasvattamaan juuria ja kukoistamaan.

Ratkaisut on synnytettävä organisaation sisällä niin, että tunnistetaan olemassa oleva kulttuuri – tapa tehdä ja ajatella. Niiden pohjalta rakennetaan uutta eli liikkeelle lähdetään aidoista olemassa olevista lähtökohdista. 

Yhdessä kehittämistä

Kun työpaikalla kehitetään osaamista, toimintatapoja ja kulttuuria, voidaan – ja usein kannattaakin – hyödyntää ulkopuolista apua. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kehittämisen omistajuus on aina organisaatiolla itsellään. Ulkopuolinen valmentaja voi tuoda vain vahvistusta päämäärien saavuttamiseen.

Vahvistu kirkastamalla

Me löydämme parhaiten vastauksia niihin kysymyksiin, joita osaamme itseltämme kysyä. Kun haluat kirkastaa omaa tekemistäsi ja tiimisi tekemistä ja vahvistua, anna aivoillesi tehtävä. Millaisia ratkaisuja löydätte esim. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä sinun tekemistäsi kannattelee?
  • Missä olet vahvimmillasi?
  • Mikä omassa tiimissä on erityistä?
  • Mihin suuntaan haluatte kasvaa?