Erilaisuus ja yhteistyö työyhteisössä

Erilaisuus hyvän yhteistyön lähteenä

Eri tyyli, sama tavoite – Miten erilaisuus voi vahvistaa yhteistyötä

Jokainen työpaikka koostuu erilaisista ihmisistä, joilla on omat vahvuutensa ja toimintatapansa. Koko ajan on mahdollisuus ymmärtää väärin, kun ei oikein tajua, miksi se nyt tekee noin. Tai ei näytä tekevän mitään.

Sen sijaan, että annamme erilaisuuden aiheuttaa väärinkäsityksiä ja eripuraa, voimme kääntää sen voimavaraksi, joka vahvistaa yhteistyötä ja auttaa ihmisiä luottamaan toisiinsa. Ja taidamme jo kaikki tietää, mitä luottamus tekee businekselle.

Kysy, kuuntele, keskustele

Mitä tapahtuu, kun ihmiset kohtaavat? Mikä saa nojautumaan kohti ja avaamaan korvat? Mikä vahvistaa halua kuunnella ja ymmärtää?

Työyhteisö kokoaa yhteen ihmiset, jotka kaikki työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen. Kaikkia tarvitaan, jotta kokonaisuus toimii. “Mihin tarvitsemme toisiamme? ” on hyvä kysymys, jonka äärelle kannattaa palata, jos yhteistyö suju.

Me ihmiset opimme kyllä ymmärtämään toisiamme, jos haluamme. Monimutkaisessa, nopeasti muuttuvassa ja monenlaisia taitoja vaativassa maailmassa voimien yhdistäminen tuottaa parempaa tulosta. Yhdessä olemme enemmän.

Erilaisuus haastaa ja palkitsee

Työyhteisön moninaisissa haasteissa erilaiset lähestymistavat täydentävät toisiaan ja auttavat löytämään ratkaisuja. Kun ihmisten erilaisia vahvuuksia tunnistetaan ja opitaan valjastamaan niitä käyttöön, saadaan aikaan synergiaa. Silloin työyhteisössä, tiimissä tai projektissa on tilanne, jossa käytettävissä on koko ajan jonkun sen jäsenen vahvuuksia.

Ratkaisu työyhteisön hankaavissa vuorovaikutustilanteissa on oppia tunnistamaan ja hyödyntämään erilaisia toimintatyylejä ja niihin sisältyviä vahvuuksia.

Thomas-analyysi – avain ymmärrykseen

Niin kauan kuin emme ymmärrä kollegoidemme toimintaa, erilaisuus on rasite. Se hidastaa yhteistyön käynnistämistä ja haastaa sen vuoksi samalla myös luottamusta.

Mitä jos ymmärtämiseen olisikin oikotie?

Thomas-analyysi on nopea ja vaikuttava työkalu tehdä näkyväksi ihmisten erilaisuutta – ja etenkin erilaisuudesta kumpuavaa synergiaa. Thomas-analyysi

  • auttaa näkemään, miten toimin, jos en yhtään ajattele. ->Millainen toiminta tulee ikään kuin autopilotilla?
  • auttaa huomaamaan itsestäänselvyyksiä; niitä joita en itse huomaa, mutta jotka kuitenkin aiheuttavat väärinkäsityksiä
  • valaisee katvealueita eli auttaa ymmärtämään, mitä omassa tekemisessäni ohitan ajattelematta. -> Ja kun minun katveeni on työkaverille merkityksellistä, syntyy harmitusta, joka haastaa luottamusta ja hankaa välejä.

Thomas-analyysissä tutkitaan neljän ominaisuuden ilmenemistä meissä ihmisissä. Pohja-ajatuksena on, että meissä kaikissa on kaikkea neljää ominaisuutta. Ihminen on aivan liian monimutkainen olento mahtuakseen yhteen lokeroon. Erilaisuus syntyy siitä, kuinka paljon meissä on kutakin ominaisuutta ja missä suhteessa ne ovat toisiinsa.

Hallitsevuus (H) on toimintatyyli, jolle tärkeintä on päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen. H on toimissaan nopea ja vahvatahtoinen ongelmanratkaisija, joka tarvitsee lisää empatiaa ymmärtääkseen, miten tarmokkuudellaan vaikuttaa muihin ihmisiin.

Vaikuttavuus (V) toimintatyylinä kertoo myönteisestä, seurallisesta ja sanavalmista toiminnasta, jossa paras itsestä löytyy, kun ilmapiiri on myönteinen. Kaipaa kiteyttämistä ja aikatauluja, jottei liikaa harhaudu auttamishalussaan.

Myöntyvyys (M) on kurinalaisen ja järjestelmällisen laadun tekijän toimintatyyli, joka on vahva asioissa, mutta välttää konflikteja ihmisten välillä. Selviää jännitteisistä tilanteista keskittymällä faktoihin ja sovittuihin toimintamalleihin. Ei helposti päästä muita iholle ja siksi muut voivat kokea viileäksi.

Pysyvyys (P) on lehmänhermoinen tiimipelaaja, jolle oman työrytmin sopeuttaminen oman työryhmän rytmiin on luontevaa. P on hyvä kuuntelija eikä tee numeroa itsestään. On se, joka vie hommat maaliin asti, vaikka muut hyytyvät. Tarvitsee kuitenkin välillä tukea voittaakseen liikkeelle lähdössä lepokitkan.

Erilaiset vahvuudet, yhteinen tavoite

Työyhteisöä yhdistää yhteinen tavoite, se miksi koko organisaatio on olemassa. Sen saavuttamiseen tarvitaan erilaista osaamista ja jokainen työyhteisön jäsen tarkasteleekin tavoitetta omasta näkökulmastaan, osaamisestaan ja vahvuuksistaan käsin.

Kun ymmärrämme paremmin sekä omaa että toisten toimintatyyliä, osaamme paremmin yhdistää voimat ja saavutamme tavoitteet.

Kun ymmärtää, mitä itsessä tapahtuu, voi paremmin ennakoida ja säädellä omaa vuorovaikutustaan. Tuloksena on paitsi hedelmällisempää vuorovaikutusta ja yhteistyötä, myös hyvästä itsetuntemuksesta kumpuavaa hyvinvointia ja luottamusta omaan tekemiseen.

Lue lisää Thomas-analyysistä täältä.

Tai tilaa Thomas-analyysi tästä joko suoraan tai alkusparrauksen kautta, jos haluat vielä kysellä/tunnustella lisää.