coaching, vahvuudet vahvistua, voimavarat, tavoitteet

Kun haluat vahvistua

Posted on Posted in Blogi

On tärkeä saada apua ja tukea, kun sitä tarvitsee – ja jokainen meistä tarvitsee välillä. Mitä vahvistumiseen sitten milloinkin tarvitaan? Millainen apu parhaiten vie eteenpäin? Tuo lähtöajatus ja kysymykset innoittivat kirjoittamaan vahvistumisesta.

Myötätuntoinen kuuntelu

Joskus ystävän eläytyvä ja myötätuntoinen kuuntelu on juuri sitä, mitä kaipaa. Tärkeää on päästä kertomaan ja tulla kuulluksi. Tuntuu hyvältä, kun toinen ymmärtää puolesta sanasta ja jakaa tunteen. Helpottaa, kun toinen vakuuttaa, ettei tuskailee turhaan, vaan harmitukselle on ihan aiheellinen syy. Jakaminen vahvistaa ystävyyttä ja luottamusta ja kumpikin tietää, että seuraavalla kerralla roolit ovat ehkä toisin päin.

Peilaus, pallottelu ja haastaminen

Toisinaan tarvitaan ammatillisempaa otetta ja työkaluja solmujen avaamiseen tai uudenlaisten mahdollisuuksien näkemiseen. Välillä on siis hyväksi, että ei tule ymmärretyksi puolesta sanasta. Että kuuntelija ei päästä helpolla, vaan

 • tarttuu ja palaa kysymään,
 • houkuttelee tarkastelemaan eri näkökulmista,
 • ohjaa tutkimaan asioiden yhteyksiä,
 • auttaa tunnistamaan tunteita ja ymmärtämään niiden merkitystä ja
 • ohjaa oivaltamaan ratkaisujen avaimia.

Sanoittaminen

Oman tilanteen sanoittaminen toisen kanssa on hyödyllistä. Sanoiksi pukeminen vaatii työstämään mielessä pyörivää asiaa niin, että toinenkin saa siitä kiinni. Tuo työstäminen on jo itsessään osa tilanteen jäsentelyä ja sen ratkaisua. Ääneen sanominen konkretisoi ja tekee todellisemmaksi.

Arvostava läsnäolo

Se millaisia vastapalloja omaan sanoitukseensa saa, erottaa kuuntelijat toisistaan.

Kun valitsee vahvistajakseen ammatticoachin, saa kumppanin, joka

 • on läsnä ja kuuntelee herkällä korvalla,
 • ottaa vastaan ja kuuntelee arvottamatta,
 • varmistaa, että on ymmärtänyt riittävästi,
 • keskittyy ratkaisuihin,
 • luottaa sinun omiin voimavaroihisi; auttaa ensin näkemään niitä ja sitten valjastamaan käyttöön,
 • ei tiedä sinun puolestasi.

Coaching on aina tavoitteellista

Coachingille on luonteenomaista, että pallo on vahvasti asiakkaalla. Coachilta siis saa aina heiton takaisin, mutta ei mitä tahansa heittoa. Jokaiselle heitolle on ominaista, että se vie asiakasta – sinua – kohti tavoitettasi. Siksi coachin kanssa katsotaan eteenpäin ja puhutaan tavoitteista. Siitä, mikä sinulle on tärkeää, mitä kohti olet menossa, mihin haluat aikaasi ja energiaasi antaa.

Mitä coachin pallon takaisin heitto sitten käytännössä tarkoittaa. Se voisi olla vaikka tällainen:

 • ”Sä sanoit äsken, että kaikki on ihan levällään. Kerrotko, mikä on levällään.” tai
 • ”Sanoit juuri, että aika ei riitä mihinkään. Mihin sä haluat, että aika riittää.” tai
 • ”Sä sanoit olevasi aika jumissa. Millainen se sun jumi on.”

Voimavarat

Keskeistä eteenpäin pääsemisessä on tunnistaa voimavarojen merkitys. Tilanteissa, joissa voimavaroja on, niiden varaan rakentaminen on voimaannuttavaa. Esim. coachingissa ytimenä onkin tunnistaa voimavaroja ja valjastaa niitä käyttöön. Jos ihmisen voimavarat sen sijaan ovat loppu, ei niiden varaan voi laskea. Tarvitaan ammattilaista esim. työnohjaajaa, jolla on osaamista ja ammattitaitoa siihen, että voimavaroja lähdetään vähitellen keräämään.

Ennakoiva avun hakeminen kannattaa. Kun asiat eivät ole ehtineet kasautua, ollaan jo valmiiksi ihan vahvistumisen kynnyksellä. Auttaa, kun voi ammattilaisen avulla jäsennellä ajatuksiaan, kirkastaa tavoitteita, tunnistaa vahvuuksia ja mahdollisuuksia ja keskittyä ohjaamaan omaa energiaa sinne, missä haluaa sitä olevan.