Luottamus on bensaa onnistumisille

Luottamus on bensaa onnistumisille

Kun maailma ympärillä muuttuu nopeasti, on yrityksen menestyksen edellytyksenä kulttuuri, jossa jokainen työntekijä on kehittäjä. Kun ihmisille annetaan tilaa kehittyä ja ottaa vastuuta toiminnastaan, vahvistetaan innostusta, sitoutumista ja motivoitumista. Samalla vahvistuvat innovointi ja tuottavuus.

Jotakin on lopetettava, jotta uudelle syntyy tilaa. Vanhasta irti päästämisen hetkellä kaipaa tukea ja rohkaisua, jotta otteen uskaltaa irrottaa. Jos ote on irti eikä uusi vielä pidä, on tyhjän päällä. Uskaltaako sellaiseen jamaan itseään päästää?

Epävarmuutta on helpompi kestää, kun luo kovaa maata jalkojen alle. Omalla asenteellaan ja esimerkillään esimies auttaa ja kannustaa – jopa enemmän kuin itse tajuaakaan. ”Miten minun käy?” on luonnollinen kysymys muutoksessa. Se kieppuu mielessä, vaikkei sitä ääneen kukaan kysyisikään. Ja vastaus siihen syntyy kaikesta siitä kokemuksesta, joka vuosien varrella työssä on karttunut. Johtaminen on kysymyksiin vastaamista, vaikkei johtaja tietoisesti vastaisikaan.

Jos työpaikan tapa toimia on vahvistanut – kenties jopa vaatinut – oppimista, venymistä ja uuden kokeilua, on syntynyt luottamusta taitoihin ja uskoa selviytymiseen. Otteen irrottaminen on tuttua ja muutos enemmänkin mahdollisuus. Onhan ennenkin omilla taidoilla selvitty.

Esimiehen tehtävänä on perustella muutos

Joskus muutoksessa mieleen nousee tunne, että entinen työ mitätöidään. Jos niin käy, tunne ei häviä sillä, että siitä vaietaan. Koska tarve kokea arvostusta on ihmisen psykologinen perustarve, ei kyse ole ihan pikkuasiasta. Muutos herättää tunteita, joista kaikki eivät ole positiivisia. Esimies, joka haluaa auttaa tiimiään eteenpäin, vastaa kysymyksiin – vaikkei kysyttäisikään. Hän auttaa ymmärtämään, ottaa mukaan ja antaa tilaa.

Turvallisessa työyhteisössä on lupa ottaa puheeksi vaikeitakin asioita. Kun muutosta johtava esimies ymmärtää, että niiden käsittely vie muutosta eteenpäin, hän rohkaisee pöydälle nostamista. Ja tekemällä niin, valaa uskoa tiimiinsä. Vahvistaa luottamusta, innostaa eteenpäin, synnyttää muutosmyötärintaa. Johtaminen kannattelee muutosta.

Se, mihin kiinnitämme huomiomme, vahvistuu. Kun esimies ohjaa sekä itsensä että tiiminsä tarkastelemaan onnistumisia, luottamus taitoihin ja toisiin vahvistuu. Kun esimies antaa arvoa halulle oppia ja rohkeudelle yrittää, työntekijä voimaantuu. Ja tuo voima kannattelee vaikeinakin aikoina.

Kehittäminen kuuluu kaikille

Moni esimies pelkää antaa puolivalmiita asioita tiiminsä pureskeltavaksi. Se, miten johto muutoksessa toimii, paljastaakin aina yrityksen todelliset arvot. Uskotaanko ihmisten kykyyn ja haluun osallistua, kasvaa ja ottaa vastuuta. Johtaminen näyttää suuntaa.

Ihminen alkaa käyttäytyä niin kuin häntä kohdellaan. Siksi menestyksen edellytyksenä on kulttuuri, jossa jokainen työntekijä on kehittäjä. Kun ihmisille annetaan tilaa kehittyä ja ottaa vastuuta toiminnastaan, vahvistetaan innostusta, sitoutumista ja motivoitumista. Samalla vahvistuvat innovointi ja tuottavuus. Muutoksesta tulee yhteinen osallistumisen matka, jossa jokainen oppii.

Ensin on luotettava

Jotta toiselle voi antaa vastuuta, on ensin luotettava. Luottaminen on päätös – päätös luottaa toiseen – ja siihen sisältyy aina riskinsä. Työpaikalla luottamiseen toki tarvitaan myös riittävä määrä osaamista pohjalle. Kun asenteena on arvostus – ”Minä arvostan sinua” – voi helpommin heittäytyä luottamaan. Valmentavaa otetta ei ole ilman arvostusta.

Arvostanko? Luotanko ihmisiini? Siinä kysymykset, joiden kautta onnistunutta muutosta kannattaa lähteä hakemaan.

Valmentava ote kannattelee myös esimiestä itseään. Coachaava esimies ei jätä joka palloa käsiinsä, kun se työntekijältä lentää hyppysiin. Esimies uskoo, että pallo kannattaa heittää takaisin. Ei aina eikä kaikille heti, mutta enenevässä määrin.

Kun esimies näkee tehtävänään vahvistaa työntekijöidensä vastuun kantoa, hän vaatii tiimiltään oppimista, kasvamista ja vastuun ottoa. Ja heittää palloja. Kun vaatimiseen yhdistyy tuki ja välittäminen, työntekijä haluaa olla luottamuksen arvoinen. Ja kasvaa.

Ollaan luottamuksen ja arvostuksen kierteessä, jossa yhdessä menestytään. Esimies on työntekijänsä ansainnut.

Blogiteksti ilmestyi alun perin Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä