Vaikeat ihmiset? .. Vai hyvää yhteistyötä rakentamassa

Yhteistyö ja yhdessä onnistuminen on työpaikoilla yhä tärkeämpää. Joskus hyvän yhteistyön käynnistyminen kuitenkin kangertelee tai katkeaa kesken yhteisen projektin tai muun työnteon.

Tunnistatko itse ajattelevasi joskus, että joku työkaveri tai asiakas on vaikea. Tai kuuletko joskus, että joku toinen sanoo niin? Mistä silloin oikeastaan onkaan kyse?

Mikä saa puhujan kokemaan toisen vaikeaksi?

Kun joku tuntuu vaikealta, kertoo siitä, että yhteistyö ei suju kuten sanoja toivoo. Odotukset menevät ristiin, toinen ei toimi odotetusti tai itse ei tule kuuluksi  ja ymmärretyksi kuten toivoo.

Me ihmiset olemme erilaisia, mutta välillä unohdamme, että muut eivät ole kloonejamme. Emme aina huomaa, mikä toiselle on tärkeää. Ohitamme sen, mitä emme huomaa ja tuloksena syntyy mielipahaa, pettymyksiä, turhautumista ja väärinkäsityksiä.

Arvostus

Arvostuksen kokemus  on tärkeä tunne. Se syntyy siitä, että meidät huomataan ja olemme tärkeitä toisillemme.  Meidät halutaan mukaan  työyhteisön toimintaan ja osallistumistamme pidetään tärkeänä.

Yhteys syvenee välitellen, mitä paremmin opimme tuntemaan toisiamme ja luottamaan toistemme hyviin aikeisiin. Ja tässä onkin se ydin. Osaanko luottaa toisen hyviin aikeisiin? Uskallanko? Toiminko itse niin, että minuun luotetaan, vaikka välillä teen tai sanon jotakin hassusti tai peräti töksähtäen?

Itsetuntemus ja sanoittaminen

Mitä paremmin tunnemme itse itsemme, sitä helpompi meidän on avata itseämme muille. Auttaa ymmärtämään omaa näkökulmaa, osaamista ja itselle tärkeitä asioita. Kannattaa siis aloittaa itsetuntemuksesta.

Sanoittaminen tarkoittaa omien aikomusten ja tarkoitusten avaamista toisille. Se on keino lähestyä muita ja rakentaa yhteisymmärrystä. Kun opimme tuntemaan, on helpompi luottaa. Jokainen meistä voi siis antaa muille avaimia ymmärtämiseen.

Anna avaimia ymmärtämiseen

Meitä ihmisiä yhdistää halu onnistua työssämme. Aina emme kuitenkaan ymmärrä logiikkaa toisen tekemisen taustalla.

Jos sukset menevät ristiin, on hyvä muistaa, että mitä tuoreempi tilanne, sitä helpompi se on avata. Jos takana on vuosien kierre, on maalikin pidemmän matkan päässä. Hyvä työyhteisön muistisääntö on nostaa asia keskusteluun heti, kun huomaa, että jokin saattaa hangata.

Sinä voit olla  se sillanrakentaja, joka omalla toiminnallaan vahvistaa tiiminsä hyvää yhteistyötä. Näillä kysymyksillä pääset hyvää keskustelun alkuun, kunhan muokkaat omaan suuhun sopiviksi:

  • Mikä sinulle työssä on tärkeää?
  • Mistä omassa osaamisessasi olet ylpeä?
  • Mihin kaipaat apua meiltä työkavereiltasi / minulta esihenkilönäsi?
  • Mitä haluat minun ymmärtävän sinusta paremmin?

Tietämättä oleminen on monesti paras keino lähestyä toista. Se, ettei yritä antaa neuvoja ja ohjeita, vaan asettuu kuuntelemaan,  mitä toinen tarvitsee.

Jos tiimillesi on ajankohtaista vahvistaa hyvää yhteistyötä, tutustu Thomas-analyysiin tästä. On työkalu, joka tekee näkyväksi erilaisia toimintatyylejä ja vahvuuksia. Auttaa ymmärtämään sekä itseä että muita paremmin.