Koulutukset työyhteisöille

1. Tunnetaidot tiimissä

 • Tavoite: Tiimin tunnetaitojen vahvistaminen
 • Tiimin ja esimiehen yhteinen valmennus - tunteiden tunnistaminen, käsittely ja kohtaaminen; tunteiden merkitys ja vaikutus tekemiseen ja tulokseen
 • Miten tunteet vaikuttavat toimintaan?
 • Mitä tunteita haluamme vahvistaa ja miten sen teemme?

2. Työn sisäinen houkutus

 • Tavoite: Ymmärtää sisäisen motivaation syntyä työssä ja löytää keinoja sen vahvistamiseen
 • Ihmisen psykologisten perustarpeiden äärelle pysähdyttävä päivä
 • Vahvistaa itsetuntemusta ja itsensä johtamista
 • Avaa näkökulmia oman motivaation ymmärrykseen ja työn tuunaukseen
 • Vahvistaa kollegiaalista yhteistyötä ja työryhmän voimavarojen hyödyntämistä
 • Sovittaa yhteen organisaation ja yksilön tavoitteita

3. Sparraava kollega

 • Tavoitteena vahvistaa työyhteisön sparraustaitoja
 • arvostava vuorovaikutus ja vahvistavat oletukset
 • tavoitteiden ja toimintatyylien sanoittaminen
 • kuuntelua, läsnäoloa ja tulkintoja näkyväksi tekeviä harjoituksia

4. Voimavara - workshop
- Arjen hyvinvointi

 • Tavoitteena parantaa arjen työhyvinvointia
 • Haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin
  • Miten työarki voi parhaimmillaan tukea työhyvinvointia?
  • Mistä oma työhyvinvointi syntyy?
 • Arjen valintojen vaikutukset; käytännön keinot työhyvinvoinnin vahvistamiseen
 • Odotukset, tarpeet toiveet esimiehelle ja kollegoille

5. Toimiva tiimi

 • Tavoite: Tiimin yhteistyön vahvistaminen
 • Toteutus: Tiimin tilanteen, tehtävän ja tarkoituksen mukaisesti erilaisia painopisteitä esim.
  • Tavoitteen kirkastaminen
  • Tiimin vahvuudet ja onnistumiset
  • Erilaisten toimintatyylien ymmärrys ja yhteensovitus
  • Pelisääntöjen tarkistus ja hionta

6. Muutoksen muskelit
-miten niitä meillä kannattaa vahvistaa

 • Tavoitteena pysähtyä ja yhdessä valmistautua tulevaan muutokseen
 • Muutoksen näkeminen yhteisenä matkana, jossa painopiste yhteisessä ennakoinnissa, ei jalkautuksessa
 • Yhteisen kielen merkitys muutoksessa
 • Tavoitteet, tarpeet, toiveet ja muutoksen herättämät tunteet
 • Vaihtoehtoisesti voi olla myös jo käynnistyneen muutosprosessin etappitarkastelu: pysähdys, arviointi ja jatkosuunnitelmat

7. Arjen arvostavat kohtaamiset

 • Arvostavan yhteistyön kulmakivet
 • Luottamus työyhteisössä
 • Vaikeat ihmiset?
 • Tavoitteet, odotukset, oletukset
 • Erilaiset toimintatyylit ja niiden yhteensovittaminen

8. Palaute vahvistamisen välineenä

 • Tavoitteena vahvistua ja vahvistaa tavoitteen mukaista tekemistä; tunnistaa vahvuuksia ja kehittämisen keinoja
 • Tunnistetaan omia ja työkaverin palautetarpeita ja tarkennetaan katse onnistumisiin
 • Mikä auttaa / haittaa palautteen antamista ja vastaanottamista?
 • Palautteen merkitys tekemiselle, tavoitteiden toteutumiselle, fiilikselle

Haluatko lisätietoa

Ota yhteyttä! Tarkennetaan yhdessä koulutuksen sisältö ja toteutusta