Koulutukset työyhteisöille

1. Tunnetaidot tiimissä

 • Tavoite: Tiimin tunnetaitojen vahvistaminen
 • Tiimin ja esimiehen yhteinen valmennus - tunteiden tunnistaminen, käsittely ja kohtaaminen; tunteiden merkitys ja vaikutus tekemiseen ja tulokseen
 • Miten tunteet vaikuttavat toimintaan?
 • Mitä tunteita haluamme vahvistaa ja miten sen teemme?

2. Työn sisäinen houkutus

 • Tavoite: Ymmärtää sisäisen motivaation syntyä työssä ja löytää keinoja sen vahvistamiseen
 • Ihmisen psykologisten perustarpeiden äärelle pysähdyttävä päivä
 • Vahvistaa itsetuntemusta ja itsensä johtamista
 • li>Avaa näkökulmia oman motivaation ymmärrykseen ja työn tuunaukseen
 • Vahvistaa kollegiaalista yhteistyötä ja työryhmän voimavarojen hyödyntämistä
 • Sovittaa yhteen organisaation ja yksilön tavoitteita

3. Sparraava kollega

 • Valmentavan johtamiseen pohjautuva kokonaisuus, jossa keskiöön otetaan työyhteisön jäsenten keskinäinen valmentava ote
 • Tutkitaan työyhteisön vuorovaikutusta ja yhteistyön tarpeita ja vahvistetaan keskinäisen sparraamisen virettä
 • Sisältää läsnäoloa, arvostusta, kuuntelua ja tavoitteita näkyväksi tekeviä harjoituksia

4. Arjen työhyvinvointi / Etappitarkastelu

 • Tavoitteena parantaa arjen työhyvinvointia
 • Haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin
  • Miten työarki voi parhaimmillaan tukea työhyvinvointia?
  • Mistä oma työhyvinvointi syntyy?
 • Arjen valintojen vaikutukset; käytännön keinot työhyvinvoinnin vahvistamiseen
 • Odotukset, tarpeet toiveet esimiehelle ja kollegoille

5. Toimiva tiimi

 • Tavoite: Tiimin yhteistyön vahvistaminen
 • Toteutus: Tiimin tilanteen, tehtävän ja tarkoituksen mukaisesti erilaisia painopisteitä esim.
  • Tavoitteen kirkastaminen
  • Tiimin vahvuudet ja onnistumiset
  • Erilaisten toimintatyylien ymmärrys ja yhteensovitus
  • Pelisääntöjen tarkistus ja hionta

6. Pysähdys muutoksen äärelle

 • Tavoitteena pysähtyä ja yhdessä valmistautua tulevaan muutokseen
 • Muutoksen näkeminen yhteisenä matkana, jossa painopiste yhteisessä ennakoinnissa, ei jalkautuksessa
 • Yhteisen kielen merkitys muutoksessa
 • Tavoitteet, tarpeet, toiveet ja muutoksen herättämät tunteet
 • Vaihtoehtoisesti voi olla myös jo käynnistyneen muutosprosessin etappitarkastelu: pysähdys, arviointi ja jatkosuunnitelmat

7. Leirinuotio

 • Kokoontuminen yhteen päättyvän prosessin tulosten ääreen
 • Periaatteena: ”Projekti ei ole päättynyt ennen kuin sen tulokset on yhdessä käyty läpi”
 • Voi liittyä esim. kulttuurin muutokseen tai jonkin konkreettisemman muutoksen toteutukseen
 • Valmentaja fasilitoijana ja kuljetun matkan tulosten, onnistumisten ja oppien esiin nostamisen apuna
 • Vahvuuksien näkyväksi tekemistä ja seuraavien kehittämisen steppien hahmotusta

8. Palaute paremmaksi

 • Tavoitteena
  • nähdä kirkkaammin oma tapa antaa ja saada palautetta
  • tarkentaa katse onnistumisiin
  • oppia tuntemaan työkaverin / kollegan palautetarpeet
 • Millaista palautetta sinä kaipaat? Ja keneltä?
 • Palautteen merkitys tekemiselle, tavoitteiden toteutumiselle, fiilikselle
 • Palautteisiin liittyvien pelisääntöjen hiontaa; harjoituksia

Haluatko lisätietoa

Lähetä sähköpostisi, niin lähetämme sinulle lisää infoa haluamastasi koulutuksesta