Koulutus

KOULUTUS

Kun osaaminen kaipaa vahvistamista

Esimiesvalmennukset

 • Räätälöidyt ja valmentavalla otteella toteutetut esimiesten sparraukset
 • Tukevat johtajuutta, vahvistavat toiminnan reflektointia ja auttavat tunnistamaan oman toimintatyylin
 • Tukevat vastuun kantamista ja antamista
 • Toteutuksen keskeisinä taustateemoina: arvostus, rohkeus, luottamus, läsnäolo
Sparrikumppanin rääälöity koulutus esimiehille
Sovitut teemat, räätälöity toteutus
 • yksittäisinä valmennuspäivinä tai pidempänä valmennusprosessina
 • koutsaavalla otteella eli osallistujien omaan ajatteluun luottaen, ajatuksia herättäen ja toimintaan ohjaten
 • Uusille esimiehille esim. Asiantuntijasta esimieheksi -valmennus
 • Kokeneille esimiehille valmentavan otteen vahvistamista ja reflektoinnin tukea

Lue lisää valmennusteemoista

Koulutukset työyhteisöille - esim. sparripaketteja kehittämispäiviin

 • Yhteisen teeman äärelle pysähtymistä
 • Olemassa olevien vahvuuksien päälle rakentavaa
 • Tavoiteohjattua ajatusten vaihtoa ja oivallusten houkuttelua
 • Vahvistavaa, innostavaa ja ratkaisukeskeistä
 • Toteutuksen räätälöinti työyhteisön tilanteen ja esimerkkien pohjalta
 • Kesto: kokonainen päivä tai sisältöjä rajaamalla puolikas
Teemoja esimerkiksi:
 • Tunnetaidot tiimissä
 • Työn sisäinen houkutus
 • Sparraava kollega
 • Arjen työhyvinvointi/Etappitarkastelu
 • Voimavara-Workshop
 • Toimiva tiimi
 • Palaute paremmaksi
 • Pysähdys muutoksen äärelle
 • Leirinuotio
 

Vahvistavaa, innostavaa ja ratkaisukeskeistä

Perehdytys ja työnopastus

 • Parhaat tulokset syntyvät, kun esimiehet ja opastajat yhdessä rakentavat talon tavan toimia
 • Esimiesten ja opastajien koulutus 1 – 3 pv
 • esimiesten oma raamituspäivä on tarvittaessa aloituspäivä isojen linjojen sopimiseksi

 Ensimmäiset kohtaamiset ovat merkityksellisiä. Se, miten yritys ottaa vastaan uuden ihmisen, on aina mahdollisuus. Miten hyvin tuo mahdollisuus käytetään, riippuu vastaanottajista.

Ajattelu ja toimintatavat – ja niiden taustalla koko yrityskulttuuri – määrittävät, miten laadukas ja tehokas sisäänajon prosessi on. 

Miten hyvin teillä tulija ankkuroidaan osaksi yrityskulttuuria?

 

Kirkasta talon tapa toimia

 • Perehdytysprosessi on aina ainutlaatuinen kokonaisuus; samanlaista ei ole missään muualla
 • Se, mitä kulloinkin tarvitaan, syntyy yhteistyön tuloksena ja vaatii aika ajoin päivittämistä.
 • Esimiesten ja opastajien voimien yhdistäminen takaa parhaan tuloksen.
Ota yhteyttä kun
 • on tarpeen varmistaa turvallinen, tehokas ja laadukas työnteko
 • on tarve tarkistaa perehdytyksen tilanne,
 • on aika kerrata tai päivittää pelisääntöjä,
 • on tarpeen vahvistaa opastajien ja esimiesten yhteistyötä
 • halutaan vahvistaa opastajien ohjausosaamista
 • halutaan tunnistaa toiminnan vahvuuksia ja löytää ratkaisuja kehittämiskohteisiin
Toteutus

Perehdytyskoulutus rakennetaan aina yrityksen omien toimintamallien, pelisääntöjen ja materiaalien pohjalta räätälöidysti. Kouluttajan tehtävänä on

 • alustaa, koota, koordinoida,
 • herättää ajatuksia ja tarjota perspektiiviä
 • virittää keskustelua ja auttaa näkemään olemassa olevia vahvuuksia ja
 • ohjata uusien pelisääntöjen tuottamisen prosessia.