Referenssi-koulutus-turun-kaupunki

Referenssit

”Anna-Mari Siekkeli on kannustava keskustelun herättäjä ja tukee aktiivista dialogia ajatuksia herättävillä kysymyksillä."

Dialogia käydään usein pienryhmissä, joissa eri tyyppisten keskustelijoiden on helppo tuoda ajatuksiaan esille.

Anna-Mari Siekkeli on kouluttajana helposti lähestyttävä. Hän havainnollistaa käsiteltäviä asioita käytännön esimerkein, joiden avulla teoriaa on helppo soveltaa käytäntöön. ”

Satu Hatakka, viestintäpäällikkö, sivistystoimiala, Turun kaupunki

Satu-Hatakka