Tiimivalmennus Tiimin Thomas-analyysit

Vahvista tiimin tavoitteellista yhteistyötä

Taitava tiimi pelaa yhteisillä pelisäännöillä samaan maaliin. Vuorovaikutus on avointa ja tiimin jäsenet uskaltavat nostaa asioita yhteiseen keskusteluun ja jakaa tunteita ilman pelkoa syyttelystä.

Mitä teemat sinun tiimissäsi ovat ajankohtaisia?

 • Samaan maaliin pelaaminen
 • Yhteiset selkeät pelisäännöt
 • Erilaisuus vahvuutena
 • Vaikeiden asioiden käsittely
 • Ideoinnin ja uudistumisen tuki
 • Me-henki ja yhteisöllisyys

Mikä yhdistää parhaita tiimejä?

Uskallus avoimeen vuorovaikutukseen ja rohkeus nostaa esiin vaikeitakin asioita yhdistää parhaita tiimejä. Kyse on psykologisesta turvallisuudesta, joka kannattelee.  Voi luottaa, että hankalatkin asiat osataan ottaa vastaan ja käsitellä yhdessä.

Valitse:

 • Tiimivalmennus – pysähdytään yhdessä tiimille tärkeiden teemojen ääreen.
 • Thomas-analyysi – työkalu, joka tekee näkyväksi tiimin erilaiset vahvuudet ja vahvistaa tiimin synergiaa.
 • Tiimicoaching – tiimille, joka kaipaa vahvempaa haastamista – Ratkaisut löydetään tiimistä itsestään ilman valmentajan johdattelemia teemoja.

Tiimivalmennus

 • Yhteinen pysähdys tiimille tärkeän teeman äärelle.
 • Valmennuksen rakennusaineina aina luottamus, arvostus ja avoin vuorovaikutus.
 • Aiheena esim. pelisäännöt, yhteistyö, yhteisöllisyys, palautetaidot, sisäinen motivaatio tai tunnetaidot. Katso lisää teemoja täältä
 • Jos tiimi on uusi ja vasta muodostumassa, aloitetaan tavoitteista, tehdään niiden avulla näkyväksi odotuksia ja tarpeita ja luodaan pelisäännöt ohjaamaan yhteistyötä. 
 • Tekee näkyväksi vahvuuksia ja auttaa tiimiä kohtaamaan  haastaviakin tilanteita. 

Tiimicoaching

 • Tiimille, joka kaipaa vahvempaa haastamista
 • Auttaa tiimiä löytämään ratkaisuja ja voimavaroja  tiimistä itsestään.
 • Tiimin keskinäiseen vuorovaikutukseen pohjautuen muovaa tehokkaasti ajatuksia kohti tavoitteita.
 • Vahvistaa tiimin yhteistä ajatteluprosessia ja ratkaisujen löytämistä
 • Etenee kohti tavoitteita tiimin löydösten ja näkökulmien pohjalta, ei coachin valitsemilla teemoilla.

Thomas-analyysi

  • Työkalu tiimin yhteistyön vahvistamiseen.
  • Nopeasti ja kätevästi toteutettava itsearviointi, jolla saadaan näkyviin tiimin erilaiset vahvuudet.
  • Tekee  näkyväksi erilaisia toimintatyylejä. Auttaa tiimiä vahvistamaan keskinäistä ymmärrystään.
  • Nostaa näkyviin jokaisen vahvuudet, auttaa ymmärtämään erilaisia motivaatiotekijöitä ja kommunikointityylejä.
  • Avaa myös käyttäytymisestä painetilanteissa.
  • Tukee tiimin  avointa vuorovaikutusta ja psykologisen turvallisuuden vahvistumista.
   
Tiimin jäsenet keskustelemassa yhdessä
Työkaverit kumartuneina pöydän äärelle, yhdessä kehittämisen äärellä

SparriKumppanin kanssa

 • rakennetaan aina vahvuuksille
 • kirkastetaan tavoitteita ja tekemistä
 • nostetaan asioita yhteiseen tarkasteluun
 • vahvistetaan avointa vuorovaikutusta
 • avataan erilaisuutta ja vahvistetaan tiimin synergiaa
 • löydetään yhdessä keinoja kasvaa vahvemmaksi.

Ota yhteyttä ja sovitaan sinun tiimi seuraava kasvun askel!