Tiimivalmennus
Tavoitteen kirkastamiseen ja tekemisen vahvistamiseen

Vahvista tiimin tavoitteellista yhteistyötä

Taitava tiimi pelaa yhteisillä pelisäännöillä samaan maaliin. Vuorovaikutus on avointa ja tiimin jäsenet uskaltavat nostaa asioita yhteiseen keskusteluun ja jakaa tunteita ilman pelkoa syyttelystä.

Mitä ratkaisuja sinun tiimissäsi nyt etsitään?

 • Pelataanko tiimissä samaan maaliin?
 • Ovatko pelisäännöt yhteiset ja selkeät?
 • Onko erilaisuus vahvuus ?
 • Mitä tehdään vaikeille asioille?
 • Miten pidetään huolta ideoinnista ja uudistumisesta ja yhteisöllisyydestä?

Mikä yhdistää parhaita tiimejä?

Uskallus avoimeen vuorovaikutukseen ja rohkeus nostaa esiin vaikeitakin asioita yhdistää parhaita tiimejä. Kyse on psykologisesta turvallisuudesta, joka kannattelee. Jokainen voi olla oma paras itsensä. Toiseen luottaminen on aina riski, mutta turvallisessa tiimissä uskaltaa luottaa.  Voi luottaa, että hankalatkin asiat osataan ottaa vastaan ja käsitellä yhdessä.

Mitä sinun tiimisi tarvitsee kasvaakseen vahvemmaksi?

 • Tiimivalmennus – tiimin oma päivä, joka keskittää huomion tiimille tärkeään teemaan.
 • Thomas-analyysi – tiimin synergian vahvistaja, joka tekee näkyviksi  vahvuudet ja erilaisten toimintatyylien synergian.
 • Tiimicoaching – tiimin vahvistaja, kun tärkeää on löytää ratkaisuja tiimistä itsestään ilman valmentajan johdattelemia teemoja.

Tiimivalmennus

 • Tiimin oma päivä, jossa teemaksi otetaan  vaikkapa pelisäännöt, yhteistyö, yhteisöllisyys, palautetaidot, sisäisen draivin vahvistaminen tai tunnetaidot.
 • Jos tiimi on uusi ja vasta muodostumassa, aloitetaan tavoitteista. Tehdään näkyväksi odotuksia ja tarpeita ja luodaan pelisäännöt ohjaamaan tavoitteellista yhteistyötä. 
 • Avoimeen vuorovaikutukseen panostaminen vahvistaa tiimin taitoa kohdata haastaviakin tilanteita. 
 • Tiimin kyky reflektoida toimintaansa ja tehdä näkyväksi vahvuuksia ja onnistumisia vahvistuu.

Menestyvässä tiimissä uskalletaan heittäytyä

Tiimivalmennus, tiimicoaching, tavoitteellinen yhteistyö, synergia

Tiimicoaching

 • Tiimivalmennus on tiimin oma päivä – tai puolikas – jolloin teemaksi otetaan  vaikkapa tiimin pelisäännöt, yhteistyö, yhteisöllisyys, palautetaidot, sisäisen draivin vahvistaminen tai tunnetaidot.
 • Kun tiimi on uusi ja vasta muodostumassa,  kirkastetaan ensin  tavoitteet, tehdään näkyväksi odotuksia ja tarpeita ja luodaan pelisäännöt ohjaamaan tavoitteellista yhteistyötä. 
 • Turvalliseen vuorovaikutukseen ja yhdessä kehittämiseen  panostaminen vahvistaa tiimin taitoa kohdata haastaviakin tilanteita. 
 • Tiimivalmennus vahvistaa tiimin kykyä reflektoida toimintaansa ja tehdä näkyväksi vahvuuksia ja onnistumisia.

Thomas-analyysi

 • on tiimin yhteistyön vahvistaja, nopeasti ja kätevästi toteutettava arviointi, jolla saadaan näkyviin tiimin jäsenten erilaiset toimintatyylit.
 • Auttaa tiimiä vahvistamaan keskinäistä ymmärrystään ja entistä paremmin hyödyntämään jokaisen vahvuuksia
 • Nostaa näkyviin jokaisen vahvuudet, avaa motivaatiotekijöitä ja kommunikointityyliä. Kertoo myös käyttäytymisestäpainetilanteissa.
 • Tukee tiimin  avointa vuorovaikutusta ja psykologisen turvallisuuden vahvistumista.

Ymmärrystä omaan ja muiden tekemiseen

SparriKumppanin kanssa

 • rakennetaan aina vahvuuksille
 • kirkastetaan tavoitteita ja tekemistä
 • nostetaan asioita yhteiseen tarkasteluun
 • vahvistetaan avointa vuorovaikutusta
 • avataan erilaisuutta ja vahvistetaan tiimin synergiaa
 • löydetään yhdessä keinoja kasvaa vahvemmaksi.

Ota yhteyttä ja sovitaan sinun tiimi seuraava kasvun askel!