Tiimivalmennus

TIIMIVALMENNUS

- tavoitteen kirkastamiseen ja tekemisen vahvistamiseen

Tiimivalmennus sopii

 • uuden tiimin aloitukseen 
 • ryhmälle, jolla on tarve kasvaa tiimiksi 
 • tiimin energian ja yhteistyön vahvistamiseen
 • kun halutaan pelata joukkuepeliä ja samaan maaliin 
 • kun halutaan oppia ongelmanratkaisutaitoja
Mitä muutosvalmennus antaa
Toteutus ja hyöty
 • rakentaa vahvuuksille
 • kirkastaa tekemistä ja tavoitteita
 • auttaa nostamaan asiat pöydälle yhteiseen tarkasteluun
 • vahvistaa avointa vuorovaikutusta
 • avaa erilaisuutta ja lisää tiimin synergiaa
 • ohjaa yhdessä etsimään tiimin parasta tapaa toimia ja saavuttaa tavoitteet.

Kun halutaan panostaa tiimin synergiaan, kannattaa tiimivalmennus aloittaa HPA-analyysillä.

HPA-toimintatyylianalyysi
 • on työkalu, joka nostaa näkyviin jokaisen tiimin jäsenen yksilöllisen tavan toimia: vahvuudet, motivaatiotekijät, kommunikointityyli, katvealueet ja käyttäytyminen painetilanteissa.
 • auttaa tiimiä vahvistamaan keskinäistä ymmärrystään ja entistä paremmin hyödyntämään jokaisen vahvuuksia
 • tukee tiimin psykologista turvallisuutta
Lue lisää

HPA - itsensä johtamisen työkalu

Uuden tiimin tutustumispäivä

 • Tavoitteena vahvistaa uuden tiimin toimintaa
 • Liikkeelle lähdetään tiimin perustehtävästä, tavoitteista ja osaamisesta
 • Odotusten ja tarpeiden näkyväksi tekeminen, yhteisen kielen löytäminen ja pelisääntöjen luominen toimivan tiimin rakennusaineina
 • Moninaisuus tiimin vahvuutena
 • Tiimin jäsenten vahvuudet ja lupaukset

Kun ryhmästä halutaan kasvattaa tiimi

tarvitaan toiminnalle uudet pelisäännöt. Keskinäisen riippuvuuden kasvaessa, kannattaa luottamuksen ja arvostuksen vahvistamiseen panostaa. Osaamisen, tehtävien ja roolien tarkistus on osa kehittämistä ja uusien pelisääntöjen luomista. 

Turvalliseen ilmapiiriin panostaminen tehostaa tiimin ongelmanratkaisutaitoja ja ristiriitojen käsittelyä. Myös menestyvä tiimi tarvitsee taustatukea ja sparrausta. Tiimivalmennus vahvistaa tiimin kykyä reflektoida toimintaansa ja tehdä näkyväksi onnistumisiaan.

Tiimivalmennus - tehostaa tiimin ongelmanratkaisutaitoja

Myös hyvä tiimi ansaitsee sparrausta kasvaakseen paremmaksi. Jokainen muutos tiimin kokoonpanossa haastavaa tiimin dynamiikkaa ja siksi uuden tasapainon löytämiseen kannattaa panostaa. Kun tiimi aika ajoin pysähtyy reflektoimaan toimintaansa, voidaan

 

 • tehdä näkyväksi onnistumisia,
 • kirkastaa tavoitetta esim. muutostilanteessa ja
 • yhdessä ennakoida tulevaa,
 • hioa toimintatapoja, pelisääntöjä ja vuorovaikutusta ja löytää keinoja kasvaa vahvemmaksi
Mitä sinä haluat tiimiisi lisää?

Ota yhteyttä!

Rakennetaan yhdessä valmennus, joka parhaiten vastaa juuri teidän tarpeisiinne.