Coaching - maailmassa, joka on pullollaan tietoa, selkeys on valttia

Coaching - Miksi hankkia itselle ja tiimille coach?

Tyonohjausta vai coachingia - Coaching kehittämisen menetelmänä, voimavaroja, ratkaisuja, oivalluksia

Kun sinulla on coach,

 • saat ajattelukumppanin,
 • näet kirkkaammin omat vahvuutesi,
 • saat selkeyttä tavoitteisiin ja tekemiseen,
 • oivallat ja löydät ratkaisuja.

Coaching

 • vahvistaa itsetuntemusta ja reflektoinnin taitoja
 • saa aivot uuteen asentoon
 • auttaa näkemään ympäristön mahdollisuuksia uusin silmin,
 • vahvistaa tavalla, joka jatkuu kauan coachingin jälkeen.

Coaching - ajattelun avaamista ja siilojen purkua

Coaching on vaikuttava kehittämisen keino, joka kääntää huomion ihmisen omiin voimavaroihin. Siihen, että monet ratkaisut löytyvät itseltä, kunhan vain huomaa etsiä. Ammatticoach on kumppani, joka vahvistaa taitoasi etsiä ja löytää. 

Coaching  on kehittämismenetelmä, joka vahvistaa. Se on vuorovaikutusta, jonka keskiössä ovat asiakkaan omat voimavarat, vahvuudet ja mahdollisuudet. Aina emme tarvitse neuvoja ja ohjeita, vaan välillä tärkeämpää on kirkastaa sitä, mitä itsellä jo on. Coaching onkin selkiyttämisen ja kirkastamisen työkalu. 

Coaching kirkastaa ja vahvistaa

Coaching ei ole mitä tahansa keskustelua. Se on tavoitteellista ja turvallista  vuoropuhelua, jossa sanoitetaan ajatuksia, kokemuksia, tarpeita ja tavoitteita. Coaching tekee ne näkyviksi, jotta niistä saa paremmin kiinni. Coaching on aitoa, inhimillistä ja empaattista kohtaamista, joka auttaa ymmärtämään sekä itseä ja ympärillä muuttuvaa kompleksista maailmaa hieman paremmin.

Coaching selkiyttää ajatuksia, tavoitteita ja tekemistä

Coachingissa luottamus kannattelee oppimista ja kehittymistä. Kun kukaan ei yritä tietää sinun puolestasi, vaan saat tilaa löytää itse. Taito reflektoida vahvistuu ja antaa hyvät eväät itsensä johtamiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Coaching auttaa  ensin tunnistamaan voimavaroja ja mahdollisuuksia – ja sitten valjastamaan niitä käyttöön. Coaching on kuulluksi tulemista, arvostavaa kohtaamista, sisäisen äänen kuuntelua ja vahvistumista. Ei tarvitse tietää, vaan voi turvallisesti olla tietämätön ja yhdessä lähteä etsimään.

”Terapeuttista”, ”Aivan mieletön ja mahtava kokemus”, ”Mulla meni aivot ihan eri asentoon”, Just sitä, mitä mä tarvitsin” sanovat asiakkaat.

Uskomukset ja oletukset näkyviksi

Coaching auttaa sanoittamaan ja tekemään näkyväksi omia oletuksia, tunteita ja uskomuksia. Auttaa ymmärtämään, mitä itsessä tapahtuu. Ja kun ymmärtää, voi tietoisemmin ennakoida ja säädellä tekemisiään.

Yksilöcoaching

 • on kahdenkeskistä keskittymistä sinulle tärkeisiin asioihin; sinun ajatukset, tavoitteet, tarpeet, toiveet, huolet ja haasteeet.
 • Sinä valitset, miten pitkälle tai syvälle mennään. Sinä määrität rajat sille, mistä puhutaan.  Coach kunnioittaa rajojasi.

Tiimicoaching

 • on tiimin yhteinen voimanlähde, turvallinen foorumi nostaa keskusteluun sitä, mikä tiimille on tärkeää.
 • vaikuttava tapa yhdessä ennakoida tulevaa, avata ja luoda uusia toimintatapoja. ja pelisääntöjä
 • on tiimin tapa yhdessä kasvaa vahvemmaksi.
 • Ideana on yhdessä avata ja kirkastaa tavoitteita ja tekemistä. Coach ohjaa keskustelua, mutta sen sisältö tulee tiimin jäseniltä.

Ryhmäcoaching

 • on työpaikan kehittämiskeino, kun yksiöiden coachaukseen halutaan saada mukaan ryhmän vuorovaikutus.
 • esim. uusien esihenkilöiden ryhmäcoaching yhdistää ryhmän tuen uuteen rooliin kasvamiseen.
 • vahvistaa arvostavaa ja kannattelevaa vuorovaikutusta.

Coaching menetelmänä

Coaching on tavoitteellinen ja tulevaisuuteen fokusoiva kehittymisen työkalu. Se on ratkaisukeskeistä ja tulossuuntautunutta yhteistyötä coachin ja asiakkaan välillä. Coach ei neuvo eikä anna ohjeita, vaan auttaa ja haastaa asiakasta itse löytämään sopivimmat ajattelu- ja toimintatavat tilanteeseensa. Business coaching tarkoittaa, että fokus on työssä ja ammatillisissa asioissa. Koska elämän eri alueet limittyvät vahvasti toisiinsa, käsittelyyn nousee usein myös ns. henkilökohtaisen elämän asioita. Se, mitä käsitellään, on aina asiakkaan valinta.

Coaching vaikuttaa

Kokemuksia coachauksesta

”Mulla meni aivot ihan eri asentoon” sanoi asiakas coaching-sessioon tullessaan kuvaten kokemustaan ensimmäisestä tapaamisestamme. Jatkoi, miten oli session jälkeen nähnyt tutut työtilanteet aivan uudella tavalla. Ja miten sitten oli – itse kääntämillään aivoilla – löytänyt ratkaisuja niihin haasteisiin, jotka mukanaan oli coachingiin tullut.

”Tää riittää, lopetetaan tähän” sanoi asiakas 18 minuutin kuluttua aloituksesta. Oli miettinyt tiiminsä jäsenen raportointiin liittyvää haastetta pitkään ja uskonut kokeilleensa kaikki keinot. Istuimme vastakkain, kun näin yhtäkkisen kirkastumisen. Ja tosiaan lopetimme siihen. Myöhemmin kysyin, miten oli löytänyt etsimänsä ratkaisun niin nopeasti. Vastasi, että ensimmäinen pysäyttävä hetki oli kysymys ”Kenelle sä nyt puhut?” Ymmärsi siitä, ettei ollut tarpeen selittää coachille mitään, vaan puhua pelkästään itselleen. ”Millaista päätöksentekoa tämä raportointi vaatii sun tiimiläiseltä?” oli se kysymys, joka auttoi katsomaan olemassa olevaa tietoa uudella tavalla. Enempää ei siihen tarvinnut.

Coachingin kesto ja toteutus

Mitä tarvitset, sitä tilaat. Usein asioiden työstäminen vaatii kypsyttelyä. Siksi coaching onkin parhaimmillaan prosessi eli tapaamisten sarja. Aivot jatkavat työskentelyä, vaikka sessio coachin kanssa on jo ohi. Ja seuraavan tapaamisen alkaessa tuloksia on aina enemmän kuin edellisellä kerran päättyessä.

Koska asiakas aina määrittelee, mitä tarvitsee, voi coachingia toki toteuttaa yksittäisinä sessioinakin.

Coaching voidaan toteuttaa kasvotusten lähitapaamisina tai verkkotapaamisina – tai niiden yhdistelmänä. Yksilöcoaching toimii hyvin myös puhelimitse.