Coeching - maailmassa, joka on pullollaan tietoa, selkeys on valttia

Coaching - ajattelun avaamista ja siilojen purkua

Tyonohjausta vai coachingia - Coaching kehittämisen menetelmänä, voimavaroja, ratkaisuja, oivalluksia

Mistä ratkaisut löytyvät? Kenellä on vastaukset?

Nuo ovat coachingin ydinkysymyksiä ja kääntävät huomion ihmisen omiin voimavaroihin. Siihen, että monet ratkaisut löytyvät itseltä, kunhan vain huomaa etsiä. Ammatticoach on kumppani, joka vahvistaa taitoasi etsiä ja löytää. 

Coaching  on kehittämismenetelmä, jonka tavoitteena on asiakkaan vahvistaminen. Se on vuorovaikutusta, jossa huomio ohjataan asiakkaan omiin voimavaroihin, vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Aina emme tarvitse neuvoja ja ohjeita ulkoapäin, vaan välillä tärkeämpää on kirkastaa sitä, mitä itsellä jo on. Coaching onkin selkiyttämisen ja kirkastamisen työkalu. 

Miksi hankkia itselle tai tiimille coach?

Kun sinulla on coach, voit luottaa siihen, että

 • sinua kuunnellaan herkällä korvalla
 • saat tukea ajatustesi jäsentämiseen
 • sinun tarpeesi ja tavoitteesi ovat huomion keskipisteenä
 • saat uusia näkökulmia
 • löydät voimavaroja ja ratkaisuja itsestäsi.

Coaching kirkastaa ja vahvistaa

Coaching ei ole mitä tahansa keskustelua. Se on tavoitteellista ja turvallista  vuoropuhelua, jossa sanoitetaan ajatuksia, kokemuksia, toiveita ja tavoitteita. Tehdään niistä näkyviä, jotta niistä saa paremmin kiinni. Coaching on aitoa, inhimillistä ja empaattista kohtaamista, joka auttaa ymmärtämään sekä itseä ja ympärillä muuttuvaa kompleksista maailmaa hieman paremmin.

Coaching on selkiyttää ajatuksia, tavoitteita ja tekemistä. Se on kehittämistä, jossa luotetaan asiakkaan omiin voimavaroihin. Luottamus kannattelee oppimista ja kehittymistä ja antaa. Kun kukaan ei yritä tietää sinun puolestasi, saat tilaa löytää itse. Vahvistaa taitoa reflektoida ja antaa hyvät eväät itsensä johtamiseen, jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. On kannattelevaa ja vahvistavaa vuorovaikutusta.

Keskiössä on auttaa tunnistamaan voimavaroja ja mahdollisuuksia – ja sitten valjastamaan niitä käyttöön. Coaching on kuulluksi tulemista, arvostavaa kohtaamista, sisäisen äänen kuuntelua ja vahvistumista. Ei tarvitse tietää, vaan voi turvallisesti olla tietämätön ja yhdessä lähteä etsimään. ”Terapeuttista” sanoo yksi. ”Aivan mieletön ja mahtava kokemus”, ”Just sitä, mitä mä tarvitsin” sanovat asiakkaat.

Coaching auttaa sanoittamaan ja tekemään näkyväksi omia oletuksia, tunteita ja uskomuksia. Niistä kiinni saaminen vahvistaa itsetuntemusta ja taitoa reflektoida toimintaa. Kun tunnistaa, mitä itsessä tapahtuu, voi tietoisemmin säädellä tekemisiään.

Coaching sopii kehittämismenetelmäksi kaikille, jotka haluavat kirkastaa ajatteluaan, tekemistään ja tavoitteitaan.

Yksilöcoaching

 • on kahdenkeskistä keskittymistä sinulle tärkeisiin asioihin. Sinun ajatuksiin, tavoitteisiin, tarpeisiin, toiveisiin, huoliin ja haasteisiin. Sinä valitset, miten pitkälle tai syvälle mennään. Sinä määrität rajat sille, mistä puhutaan.  Voit luottaa siihen, että coach kunnioittaa rajojasi.

Tiimicoaching

 • on tiimin yhteinen voimanlähde. Se on turvallinen foorumi nostaa keskusteluun sitä, mikä tiimille on tärkeää.
 • Tiimicoaching on vaikuttava tapa yhdessä ennakoida tulevaa, avata ja luoda uusia toimintatapoja ja pelisääntöjä sekä löytää keinoja kasvaa vahvemmaksi.
 • Ideana on yhdessä avata ja kirkastaa tavoitteita ja tekemistä. Coach ohjaa keskustelua, mutta sen sisältö tulee tiimin jäseniltä.
 • Yhdessä tutkitaan, kirkastetaan ja löydetään. 

Ryhmäcoaching

 • on työpaikan kehittämiskeino, kun yksiöiden coachaukseen halutaan saada mukaan ryhmän vuorovaikutus.
 • Esimerkiksi uusien esihenkilöiden ryhmäcoaching on mainio tapa yhdistää ryhmän tuki uuteen rooliin kasvamiseen.
 • Ryhmäcoaching vahvistaa arvostavaa ja kannattelevaa vuorovaikutusta

Coaching voidaan toteuttaa kasvotusten lähitapaamisina tai verkkotapaamisina – tai niiden yhdistelmänä. Yksilöcoaching toimii hyvin myös puhelimitse.

Coaching menetelmänä

Coaching on tavoitteellinen ja tulevaisuuteen fokusoiva kehittymisen työkalu. Se on ratkaisukeskeistä ja tulossuuntautunutta yhteistyötä coachin ja asiakkaan välillä. Coach ei neuvo eikä anna ohjeita, vaan auttaa ja haastaa asiakasta itse löytämään sopivimmat ajattelu- ja toimintatavat tilanteeseensa. Business coaching tarkoittaa, että fokus on työssä ja ammatillisissa asioissa. Koska elämän eri alueet limittyvät vahvasti toisiinsa, käsittelyyn nousee usein myös ns. henkilökohtaisen elämän asioita. Se, mitä käsitellään, on aina asiakkaan valinta.

Coaching vaikuttaa

Kokemuksia coachauksesta

”Mulla meni aivot ihan eri asentoon” sanoi asiakas coaching-sessioon tullessaan kuvaten kokemustaan ensimmäisestä tapaamisestamme. Jatkoi, miten oli session jälkeen nähnyt tutut työtilanteet aivan uudella tavalla. Ja miten sitten oli – itse kääntämillään aivoilla – löytänyt ratkaisuja niihin haasteisiin, jotka mukanaan oli coachingiin tullut.

”Tää riittää, lopetetaan tähän” sanoi asiakas 18 minuutin kuluttua aloituksesta. Oli miettinyt tiiminsä jäsenen raportointiin liittyvää haastetta pitkään ja uskonut kokeilleensa kaikki keinot. Istuimme vastakkain, kun näin yhtäkkisen kirkastumisen. Ja tosiaan lopetimme siihen. Myöhemmin kysyin, miten oli löytänyt etsimänsä ratkaisun niin nopeasti. Vastasi, että ensimmäinen pysäyttävä hetki oli kysymys ”Kenelle sä nyt puhut?” Ymmärsi siitä, ettei ollut tarpeen selittää coachille mitään, vaan puhua pelkästään itselleen. ”Millaista päätöksentekoa tämä raportointi vaatii sun tiimiläiseltä?” oli se kysymys, joka auttoi katsomaan olemassa olevaa tietoa uudella tavalla. Enempää ei siihen tarvinnut.

Coachingin kesto

Mitä tarvitset, sitä tilaat. Usein asioiden työstäminen vaatii kypsyttelyä. Siksi coaching onkin parhaimmillaan prosessi eli tapaamisten sarja. Aivot jatkavat työskentelyä, vaikka sessio coachin kanssa on jo ohi. Ja seuraavan tapaamisen alkaessa tuloksia on aina enemmän kuin edellisellä kerran päättyessä.

Koska asiakas aina määrittelee, mitä tarvitsee, voi coachingia toki toteuttaa yksittäisinä sessioinakin