Coaching

Coaching

- Maailmassa, joka on pullollaan tietoa, selkeys on valttia

Kirkastaa tavoitteita, tukee toimeenpanoa

Informaatiota on ympärillämme tarjolla paljon – välillä liiankin paljon. Siksi välillä onkin tarpeellista jäsentää ja kirkastaa sitä, mitä itsellä jo on. Coaching on menetelmä, joka luottaa siihen, että

 • sinulla on jo kaikki tarvitsemasi,
 • että omat voimavarasi riittävät,
 • että ratkaisut löytyvät sinusta itsestäsi.

Coaching kirkastaa, vahvistaa ja fokusoi tekemisen tavoitteiden tueksi

Mitä on coaching?

Coaching on selkiyttämisen työkalu, ajatuksia kirkastava prosessi, joka tukee tavoitteiden saavuttamista. Tarkoituksena on auttaa coachattavaa tunnistamaan, ottamaan käyttöön ja hyödyntämään entistä paremmin niitä voimavaroja ja taitoja, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteeseen liittyvien ajatusten, tunteiden ja uskomusten näkyväksi tekeminen on keskeinen osa coachingia. Tämän vuoksi coaching vahvistaa itsetuntemusta ja taitoa reflektoida omaa toimintaansa.

Tiimicoaching on vaikuttava keino ennakoida yhdessä tulevaa, hioa toimintatapoja ja pelisääntöjä sekä löytää keinoja kasvaa vahvemmaksi.

Coaching voidaan kasvotusten lähitapaamisina tai verkkoistuntoina – tai niiden yhdistelmänä. Yksilöcoaching toimii myös puhelimitse.

Coaching menetelmänä

Coaching on tavoitteellinen ja tulevaisuuteen fokusoiva kehittymisen työkalu. Coaching on ratkaisukeskeistä ja tulossuuntautunutta yhteistyötä coachin ja asiakkaan välillä. Coach ei neuvo eikä anna ohjeita, vaan auttaa ja haastaa asiakasta itse löytämään sopivimmat ajattelu- ja toimintatavat tilanteeseensa. Business coaching tarkoittaa, että fokus on työssä ja ammatillisissa asioissa. Koska elämän eri alueet limittyvät vahvasti toisiinsa, käsittelyyn nousee usein myös ns. henkilökohtaisen elämän asioita. Se, mitä käsitellään, on aina asiakkaan valinta.

Ryhmäcoaching - tehostaa ajankäyttöä
 • on yksilöiden coachausta ryhmässä
 • valjastaa ryhmän voimavarat yksilön kehittymisen tueksi
 • tehostaa ajakäyttöä
 • ryhmällä voi olla yhteinen teema esim. asiantuntijasta esimieheksi
 • sopii myös tilanteisiin, joissa jokaisella on oma uniikki tavoitteensa
 • antaa vahvan vertaistuen
Tiimicoaching
 • on coachausta työryhmälle/tiimille, jolla on yhteinen tavoite
 • vahvistaa tiimiytymistä
 • antaa mahdollisuuden keskustella vaativistakin asioista ammattilaisen ohjaamana
 • sopii hyvin esim. johtoryhmälle, projektitiimille, uudelle tiimille
 • sopii hyvin myös ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittelyyn ja ratkaisujen hakuun
 • voidaan toteuttaa ennalta teemoitetusti

Coachingin kesto

Mitä tarvitset, sitä tilaat. Usein asioiden työstäminen vaatii kypsyttelyä. Siksi coaching onkin parhaimmillaan prosessi eli tapaamisten sarja. Aivot jatkavat työskentelyä, vaikka sessio coachin kanssa on jo ohi. Ja seuraavan tapaamisen alkaessa tuloksia on aina enemmän kuin edellisellä kerran päättyessä.

Koska asiakas aina määrittelee, mitä tarvitsee, voi coachingia toki toteuttaa yksittäisinä sessioinakin

Kokemuksia koutsauksesta

”Mulla meni aivot ihan eri asentoon” sanoi asiakas coaching-sessioon tullessaan kuvaten kokemustaan ensimmäisestä tapaamisestamme. Jatkoi, miten oli session jälkeen nähnyt tutut työtilanteet aivan uudella tavalla. Ja miten sitten oli – itse kääntämillään aivoilla – löytänyt ratkaisuja niihin haasteisiin, jotka mukanaan oli coachingiin tullut.

 

”Tää riittää, lopetetaan tähän” sanoi asiakas 18 minuutin kuluttua aloituksesta. Oli miettinyt tiiminsä jäsenen raportointiin liittyvää haastetta pitkään ja uskonut kokeilleensa kaikki keinot. Istuimme vastakkain, kun näin yhtäkkisen kirkastumisen. Ja tosiaan lopetimme siihen. Myöhemmin kysyin, miten oli löytänyt etsimänsä ratkaisun niin nopeasti. Vastasi, että ensimmäinen pysäyttävä hetki oli kysymys ”Kenelle sä nyt puhut?” Ymmärsi siitä, ettei ollut tarpeen selittää coachille mitään, vaan puhua pelkästään itselleen. ”Millaista päätöksentekoa tämä raportointi vaatii sun tiimiläiseltä?” oli se kysymys, joka auttoi katsomaan olemassa olevaa tietoa uudella tavalla. Enempää ei siihen tarvinnut.