Tietosuoja

SparriKumppani: rekisteri -ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste henkilötietolain (22.4.1999/523) 10§ ja 2§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukaisesti.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste henkilötietolain (22.4.1999/523) 10§ ja 2§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

SparriKumppani
Ratapihankatu 53A
20100 Turku

Rekisterin yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Anna-Mari Siekkeli
anna-mari (at) sparrikumppani.fi
+358 40 516 7670

Mitä tietoa keräämme? Miksi tietoa kerätään?

Rekisterin tarkoitus ja kuvaus

SparriKumppanin asiakkaista kerätään tietoja siinä laajuudessa, jota asiakassuhteen syntyminen tai ylläpito edellyttää. Tietojen tarkoituksena on auttaa hoitamaan asiakassuhdetta, täyttämään sopimusvelvoite, pitämään yhteyttä asiakkaisiin ja tiedottaa palveluista ja tuotteista.

Asiakkaiden tietoja tallennetaan yrityksen käyttämään CRM-järjestelmään.        

Yhteydenottolomake ja chat

Kun otat SparriKumppaniin yhteyttä yhteydenottopyynnöllä tai annat palauttetta esim. nettisivujen kautta, voimme kerätä lomakkeella olevat tiedot sekä käyttäjän IP-osoitteen.

Analytiikka

Sivuston kävijöistä kerätään tilastotietoa kävijöiden määrästä, vierailluista sivuista, vierailun aloitussivusta sekä sivuilla liikkumisesta. Tätä varten sivustolle on asennettu analytiikkaohjelma Google Analytics. Löydät tietoa Googlen tietosuojakäytännöstä http://www.google.fi/policies/privacy

Sivustolla kerätty analytiikkatieto anonymisoidaan automaattisesti niin, että yksittäiset sivuston käyttäjät eivät ole tunnistettavissa tallennetuista tiedoista.

Analytiikkatietoja käytetään sivuston teknisen toimivuuden varmistamiseksi sekä markkinoinnin tueksi lisäämään tietoa markkinoinnin vaikutuksista sivuston kävijämääriin ja sivustolla liikkumiseen. Yksittäisistä käyttäjistä ei ole henkilötietoja. Analytiikkatietoja saavat käsitellä vain näitä tehtäviä tekevät henkilöt tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Analytiikkatietoja ei ilmaista sivullisille muutoin kuin lainsäädännön erikseen edellyttämissä tilanteissa.

Kun tilaat SparriKumppanin uutiskirjeen, lomakkeella antamasi tiedot välittyvät edelleen Mailchimp-palvelulle, joka tarjoaa SparriKumppanin sähköpostimarkkinointipalvelun.

Kuinka kauan tietoa säilytetään

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan rekisterin tarkoituksen mukaisessa toiminnassa. Tietoja säilytetään myös kirjanpitoa varten asiakassuhteen päättymisen jälkeen tai tarvittaessa jonkin muun lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakassuhteen hoitamiseen tai muita määriteltyjä muita tarkoituksia varten esim. uutiskirje.

Sinun oikeutesi

  • Oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu
  • Oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen korjaamista
  • Oikeus vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista

Miten otat yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön sähköpostitse tai puhelimitse ja sopia tietojen tarkistuksesta. Samalla sovitaan myös henkilötietojen varmennuksesta, jotta tiedot luovutetaan oikealle henkilölle.