Miten onnistutaan yhdessä?

Johtamisen ja työyhteisön kehittäminen

Ely-rahoitus pk-yritysten johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen päättyi vuoden 2023 lopussa. Yritysten tarve strategialähtöiseen kehittämiseen ei kuitenkaan samanaikaisesti  loppunut. Sparrikumppani tarjoaakin edelleen räätälöityä kehittämistä.

Johtaminen ja henkilöstö – konsultointi auttaa johtoa ja esihenkilöitä  saamaan henkilöstön mukaan yhteiseen kehittämiseen. Tavoitteena on tukea yrityksen kasvua ja kehittymistä ja vahvistaa strategian ja arjen tekemisen yhteyttä.

Räätälöityä kehittämistä suoraan yrittäjältä asiakkaalle: Anna-Mari p. 040 5167670,  anna-mari@sparrikumppani.fi tai varaa aika tunnusteluun.

Kasvun ja uudistumisen tukea

Kun tekemisellä on suunta, raamit ja merkitys – ja kaikkien aivot otettu käyttöön – maaperä uudistumiselle kukoistaa.

Miten teillä rakennetaan hyvää tulevaisuutta?  Katso videosta, miten uudistumista, kasvua ja elinvoimaisuutta vahvistetaan yhdessä.

SparriKumppanin tapa vahvistaa, on puhaltaa ilmaa siipien alle sekä johdolle että henkilöstölle.

Räätälöityä kehittämistä

Yhteinen kehittäminen saa hyvän alun, kun tarpeet puetaan sanoiksi yhdessä. Keskiössä on se, miten johtamisella vahvistetaan ihmisiä ja luodaan hyvää tulevaisuutta. SparriKumppanin kanssa katse kohdistetaan vahvuuksiin, mahdollisuuksiin, oppimiseen ja onnistumisiin. Antaa vahvistavan pohjan, josta on hyvä ponnistaa eteenpäin. Konsultointi voidaan toteuttaa myös etäkonsultointina.

Johdon taustatukea muutoksissa

Konsultointi on keskittymistä siihen, miten muutoksessa onnistutaan yhdessä. Se auttaa valmistelemaan hyvää muutosta ja houkuttelemaan henkilöstön mukaan? Johto ansaitsee luotettavan ajattelukumppanin, jonka kanssa jäsentää tilannetta sekä kirkastaa tekemistä ja muutosviestintää. Hyvässä muutosprosessissa johdon toiminta ja muutosviestintä houkuttelevat muut mukaan kehittämään.

Konsultointi tukee yrityksen  strategian toteutumista

Konsultointi auttaa yrityksen johtoa jalkauttamaan strategiaa. Tai oikeastaan kyse ei ole jalkauttamisesta, vaan siitä, 

 • miten johto houkuttelee ihmisiä käyttämään aivojaan, kehittymään ja kehittämään,
 • miten yhdessä avataan strategiaa ja haetaan yhteisymmärrystä,
 • miten puhutaan samaa kieltä,
 • miten strategiaa konkretisoidaan arjen tekemiseksi ja
 • yhdessä saadaan se eläväksi.

SparriKumppanin kanssa räätälöity johtamisen ja henkilöstön kehittäminen voidaan käynnistää näistä teemoista:

 • Uudistuminen
 • Valmentava johtajuus
 • Oppimisen, kasvun ja innovoinnin kulttuuri
 • Hyvä muutosprosessi työyhteisössä
 • Tiimityö; tiimin hyvä yhteistyö ja synergia
 • Työhyvinvointi ja toimintakyky

Lue lisää uudistumisesta SparriKumppanin blogista Hyvä muutos työyhteisössä – Tukea uudistumiseen.

Lue lisää, millaista  tukea ja vahvistusta  on tarjolla johtamiseen.